Using Detailing Concept to Assess Railway Functional Safety

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Abstract
ENG: The ability to assess the risks of the functional safety of railway tracks allows harmonizing characteristics of track elements under certain operating conditions under certain maintenance for the efficient use of the track structure throughout its life cycle. The concept of detailing conditions of the interaction of the rolling stock and railway track was used for the productive solution of tasks of infrastructure functional safety assessment. The paper formed an approach to the analytical solution of determination problems of deformability parameters over time using the elastic waves theory. The formation method of interconnections between the technical and economic aspects of the operation of railway infrastructure was proposed. The criteria of deformability work and intensity of use were utilized for the effective use of the track structure through its life cycle. The results of calculations are presented to assess changes in the deformability behaviour of the track elements and structure when the force and speed parameters of the operating conditions change, as well as the algorithm of the method for estimating the operation deformability of the railway track. Thus, the proposed approach can be adapted to optimize objects by railway functional safety assessment at the stage of object operation simulation.
UKR: Можливість оцінки ризиків функціональної безпеки залізничних колій дозволяє гармонізувати характеристики колійних елементів за певних умов експлуатації та певного технічного обслуговування для ефективного використання колійної конструкції протягом усього життєвого циклу. Для продуктивного вирішення завдань оцінки функціональної безпеки інфраструктури використано концепцію деталізації умов взаємодії рухомого складу та залізничної колії. У статті сформовано підхід до аналітичного вирішення задач визначення параметрів деформованості в часі за допомогою пружних хвиль. Методика формування взаємозв'язків техніко-економічної сторони було запропоновано функціонування залізничної інфраструктури. Критерії деформованості працюють і інтенсивність використання були використані для ефективного використання колійної конструкції протягом її життєвого циклу. Представлені результати розрахунків для оцінки змін деформативності колії елементів і конструкції при зміні силових і швидкісних параметрів умов експлуатації, а також алгоритм методу оцінки експлуатаційної деформованості залізничної колії. Таким чином, запропонований підхід може бути адаптований для оптимізації об’єктів функціональної безпеки залізниці на етапі моделювання роботи об'єкта.
Description
L. Neduzha: ORCID 0000-0002-7038-3006, I. Bondarenko: ORCID 0000-0003-4717-3032, C.Tiziana: ORCID 0000-0003-4251-4838, T. Giovanni: ORCID 0000-0001-5201-9887
Keywords
functional safety assessment, deformability, operating conditions, reliability, availability, maintainability and safety, life cycle, sustainable rail-based mobility, оцінка функціональної безпеки, деформативність, умови експлуатації, надійність, доступність, ремонтопридатність та безпека, життєвий цикл, стійка залізнична мобільність, КТБМ
Citation
Bondarenko I., Campisi T., Tesoriere G., Neduzha L. Using Detailing Concept to Assess Railway Functional Safety. Sustainability. 2023. Vol. 15, Iss.1. 18. URL: https://doi.org/10.3390/su15010018.