Психологічна і психофізична готовність студентів-залізничників до професійної праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Abstract
UK: Приведено результати дослідження ряду характеристик, які впливають на рівень психологічної і психофізичної готовності студентів-залізничників до професійної праці.
RU: Приведены результаты исследования ряда характеристик, которые влияют на уровень психологической и психофизической готовности студентов-железнодорожников к профессиональному труду.
EN: The results of the research of a number of characteristics that affect the level of psychological and psycho-physical readiness of students to the professional work of railwaymen.
Description
Пічурін, В. В. Психологічна і психофізична готовність студентів-залізничників до професійної праці: [препринт] / В. В. Пічурін // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. — Київ, 2013. — Вип. 37. — С. 95—103.
Keywords
психологічна і психофізична підготовка, тривожність особистості, рівень суб`єктивного контролю, увага, швидкість у діях, стійкість вестибулярних реакцій, психологическая и психофизическая подготовка, тревожность личности, уровень субъективного контроля, внимание, быстрота в действиях, устойчивость вестибулярных реакций, psychological and psycho-physical preparation, anxiety, personality, level of subjective control, attention, speed of action, the stability of vestibular reactions, КФВ
Citation