Правові гарантії формування системи національних інформаційних ресурсів в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро
Abstract
UK: Одним із пріоритетів України є формування інформаційного суспільства, яке можна визначити як суспільство, що орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на забезпечення гласності й публічності при прийнятті всіх управлінських рішень. Кожен член такого суспільства, юридична особа, неурядова організація матимуть можливість створювати і накопичувати інформацію та знання, отримати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними й завдяки цьому повною мірою реалізовувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного розвитку, підвищення якості життя.
RU: Одним из приоритетов Украины является формирование информационного общества, которое можно определить как общество, которое ориентированное на интересы людей, открытое для всех и направленное на обеспечение гласности и публичности при принятии всех управленческих решений. Каждый член такого общества, юридическое лицо, неправительственная организация смогут создавать и накапливать информацию и знания, получить к ним свободный доступ, пользоваться и обмениваться ими и благодаря этому в полной мере реализовывать свой потенциал для обеспечения личного и общественного развития, повышения качества жизни.
Description
Г. Кривчик: ORCID: 0000-0001-7504-4575
Keywords
суспільство, гласність, публічність, інформація та знання, общество, гласность, публичность, информация и знания, society, glasnost, publicity, Information and knowledge, КУГПІС
Citation
Євсєєва, Г. П. Правові гарантії формування системи національних інформаційних ресурсів в Україні: [препринт] / Г. П. Євсєєва, Г. Г. Кривчик // Правові гарантії публічного управління: Теорія і практика : матер. наук.-практ. конф. (Дніпро, 8 грудня 2016 р.). – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 121–125.