Використання програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS® та COMSOL® SCRIPT™ при розв’язанні задач оптимізації промислової теплоенергетики

Abstract
UK: Книга присвячена застосуванню математичних пакетів COMSOL MULTIPHYSICS®, COMSOL® SCRIPT™ та MATLAB® для розв’язання лінійних та нелінійних оптимізаційних задач промислової теплоенергетики. Докладно розглянуті питання коректного синтаксису задач безумовної оптимізації та задач оптимізації при наявності обмежень. Приділено увагу розв’язанню задач оптимізації на прикладі теплотехнічних процесів, які описуються лінійними та нелінійними алгебраїчними рівняннями, а також диференціальними рівняннями у частинних похідних.
RU: Книга посвящена применению математических пакетов COMSOL MULTIPHYSICS®, COMSOL® SCRIPT ™ и MATLAB® для решения линейных и нелинейных оптимизационных задач промышленной теплоэнергетики. Подробно рассмотрены вопросы корректного синтаксиса задач безусловной оптимизации и задач оптимизации при наличии ограничений. Уделено внимание решению задач оптимизации на примере теплотехнических процессов, описываемых линейными и нелинейными алгебраическими уравнениями, а также дифференциальными уравнениями в частных производных.
Description
М. Жовтонога: ORCID 0000-0003-2960-7351; В. Перцевий: ORCID 0000-0002-4322-7921
Keywords
математичні пакети, COMSOL MULTIPHYSICS®, SCRIPT™, MATLAB®, промислова теплоенергетика, математические пакеты, промышленная теплоэнергетика, mathematical packages, industrial heat power engineering, КТ
Citation
Жовтонога, М. М. Використання програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS® та COMSOL® SCRIPT™ при розв’язанні задач оптимізації промислової теплоенергетики : навч. посіб. / М. М. Жовтонога, Д. О. Булгаков, В. О. Перцевий ; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – 116 с. – ISBN 978-966-383-976-9.