Методика проведення ходових динамічних випробувань легковагового вантажного вагона в умовах експлуатації

Abstract
UK: В даній статті описана методика процесу проведення ходових динамічних випробувань легковагового вантажного вагона на прикладі вагона-платформи моделі 13-401-17. Практичне визначення показників якості руху вагона дозволить визначити безпечну швидкість руху вагона-платформи.
EN:This article describes the process of running dynamic tests of a lightweight wagon on the example of a flate wagon model 13-401-17. Practical determination of the quality of wagon movement will allow to determine the safe speed of the flate wagon.
RU: В данной статье описана методика процесса проведения ходовых динамических испытаний легковесного грузового вагона на примере вагона-платформы модели 13-401-17. Практическое определение показателей качества движения вагона позволит определить безопасную скорость движения вагона-платформы.
Description
А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902, О. Фомін: ORCID 0000-0003-2387-9946
Keywords
вагон-платформа моделі 13-401-17, ходові динамічні випробування, швидкість, коефіцієнт запасу стійкості, flat wagon model 13-401-17, running dynamic tests, speed, stability factor, вагон-платформа модели 13-401-17, ходовые динамические испытания, скорость, коэффициент запаса устойчивости, КТБМ
Citation
Фомін О. В., Прокопенко П. М., Швець А. О., Крисенко Н. М., Сова С. С. Методика проведення ходових динамічних випробувань легковагового вантажного вагона в умовах експлуатації. Вісн. сертифікації залізн. трансп. 2020. № 01 (59). С. 5–18.