Проект укріплення відкосів земляного полотна на ділянці К-Н

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: В бакалаврській роботі розглядаються методи укріплення відкосів земляного полотна на ділянці К-Н. Було проведено розрахунки коефіцієнтів стійкості укосу земляного полотна, дренажу, визначення параметрів розрахункової хвилі та вибір типу укріплення укосу. Коефіцієнт стійкості знаходиться в межах 1,12 – 1,151. За такими показниками насип вважається умовно стійким. Тому потрібно укріпити укоси та розрахувати дренаж. В роботі було прораховане кам’яне мощення, та розрахований двосторонній недосконалий дренаж.
ENG: In the bachelor's work methods of strengthening of slopes of a ground cloth on a site of KN are considered. Calculations of coefficients of stability of a slope of a ground cloth, drainage, definition of parameters of a settlement wave and a choice of type of strengthening of a slope were carried out. The coefficient of stability is in the range of 1.12 - 1.151. According to such indicators, the embankment is considered relatively stable. Therefore, it is necessary to strengthen the slopes and calculate the drainage. Stone paving was calculated and bilateral imperfect drainage was calculated.
Description
Keywords
відкіс, ґрунт, дренаж, залізнична колія, кам’яне мощення, коефіцієнт стійкості, стійкість, coefficient of stability, drainage, railway track, stone paving, soil, slope, stability, КТІ
Citation
Соболевський С. О. Проект укріплення відкосів земляного полотна на ділянці К-Н : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничні споруди та колійне господарство / наук. керівник В. С. Андрєєв ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 57с.