Бакалаврські випускні роботи кафедри Транспортна інфраструктура (КТІ)

Permanent URI for this collection

ENG: Bachelor thesis "Transport infrastructure"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Обґрунтування параметрів капітального ремонту залізобетонного мосту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Юдаков, Андрій Віталійович
  UKR: Бакалаврська робота представлена на 79 сторінках та містить 38 рисунків, 5 таблиць, 13 літературних джерел, 1 додаток. У бакалаврській роботі був розроблений проєкт реконструкції автомобільного мосту. В процесі дослідження було проведено техніко-економічне порівняння різних варіантів реконструкції мосту, що включали збереження початкової довжини мосту та збільшення розрахункового навантаження під сучасні вимоги. Для варіанту, що було прийнято для подальшої розробки, запроєктовано монолітну залізобетонну плиту проїзду та головні балки прогонової будови. Для обох елементів прийнято геометричні розміри та розраховано необхідну арматуру, стрижневу ненапружувану та дротову напружувану з канатів К-7. Також для обраного варіанту ескізно виконано проєкт організації будівництва мосту. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – визначення оптимальної схеми реконструкції мосту.
 • Item
  Розробка та обґрунтування технології проходки перегінного тунелю в міцних ґрунтах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Цимбалов, Артур Андрійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 46 сторінках, містить 9 ілюстрацій, 4 таблиці та 12 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконаний аналіз інженерно-геологічних умов будівництва. Розроблені варіанти оправи перегінного тунелю в міцних ґрунтах та проведене їх техніко-економічне обґрунтування. Визначено гірський тиск та проведений розрахунок оправи перегінного тунелю в міцних ґрунтах за методом О. Ю. Бугаєвої. Перевірена міцність конструктивного елементу перегінного тунелю (залізобетонний блок, бетон В30). Розроблена та обґрунтована технологія проходки перегінного тунелю в міцних ґрунтах. Наведені основні положення проходки на основі буровибухових робіт. Підібрано виробки для розміщення зарядів та способи їх буріння агрегатом TAMROCK. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка та обґрунтування технології проходки перегінного тунелю в міцних ґрунтах. Об’єкт розробки – перегінний тунель, закладений в міцних ґрунтах. Метод дослідження – метод розрахунку оправи О. Ю. Бугаєвої.
 • Item
  Розробка технології спорудження перегінного тунелю на основі щитової проходки в слабких ґрунтах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Тен, Даніїл Дмитрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 47 сторінках, містить 10 ілюстрацій, 4 таблиці та 15 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз інженерно-геологічних умов будівництва. Проведене варіантне проєктування оправи перегінного тунелю та виконане техніко-економічне порівняння. Виконаний розрахунок навантажень на перегінний тунель. Проведений розрахунок залізобетонної оправи як кільця, що вільно деформується. Відшукано міцність конструктивного елементу перегінного тунелю (залізобетонний блок). Розроблена технологія спорудження перегінного тунелю на основі щитової проходки в слабких ґрунтах. Розроблені технологічні процеси руйнування та транспортування породи, монтажу та гідроізоляції тунельної оправи, проведений розрахунок вентиляції при проходці. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка технології спорудження перегінного тунелю на основі щитової проходки в слабких ґрунтах. Об’єкт розробки – перегінний тунель. Метод дослідження – метод розрахунку оправи як кільця, що вільно деформується.
 • Item
  Розробка технології спорудження колонної станції метрополітену мілкого закладення (умови Київського метрополітену)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Смага, Єгор Валентинович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 45 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 4 таблиці та 17 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз інженерно-геологічних умов будівництва (умови Київського метрополітену). Проведене варіантне проєктування станційної конструкції та виконане техніко-економічне порівняння. Проведений статичний розрахунок методом скінченних елементів. Обґрунтовано параметри міцності станційної конструкції. Розроблені основи технології спорудження колонної станції мілкого закладення. Розроблені положення технології розробки ґрунту, зведення станційної конструкції та гідроізоляційних робіт. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка технології спорудження колонної станції метрополітену мілкого закладення. Об’єкт розробки – колонна станція метрополітену мілкого закладення. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Проєкт капітального ремонту моста на км 73+641 автомобільної дороги державного значення Т-05-13 Лиман-Бахмут-Горлівка
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Сергієв, Тимур Артемович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 71 сторінках, містить 40 ілюстрацію, 4 таблиці та 17 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз технічного стану існуючого мосту, інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних умов будівництва. Проведено техніко-економічне порівняння чотирьох варіантів капітального ремонту мосту та прийнято рішення по заміні малого автодорожнього мосту на водопропускну трубу. Розроблений проєкт будівництва двоочкової водопропускної труби із збірних залізобетонних труб ЗК 9.100, оголовків Cт 12 d1500 та відкрилків СТ 6 л(п). Розроблені креслення чотирьох варіантів капітального ремонту мосту та по влаштуванню двоочкової водопропускної труби. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – виконати техніко-економічне порівняння варіантів капітального ремонту мосту та розробити проєкт капітального ремонту. Об’єкт розробки – двоочкова водопропускна труба діаметром 1,5 м. Метод дослідження – чисельний метод порівняння основних об’ємів робіт.
 • Item
  Розробка раціональної балкової металевої прогонової будови під залізничне навантаження С14 прогоном 50 м
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Піддубний, Юрій Павлович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 86 сторінках, містить 24 ілюстрацій, 8 таблиць та 11 використаних джерел. В бакалаврській роботі у першому розділі вихідні данні. У другому розділі виконується розробка 3 схем залізничного мосту. У третьому розділі виконано огляд типових проектів розрізних металевих прогонових споруд. У четвертому розділі виконується розрахунок двох варіантів балкової металевої прогонової будови під залізничне навантаження С14 прогоном 50 м та виявлено раціональну конструкцію. В п’ятому розділі описано технологію будівництва залізничного мосту та обрано варіант монтажу прогонової будови. У шостому розділі розглядається вимоги безпеки праці під час виконання робіт з улаштування руслової опори. Мета роботи – Розробка раціональної балкової металевої прогонової будови під залізничне навантаження С14 прогоном 50 м. Метод дослідження – аналітичні розрахунки. Об’єкт дослідження – металева балкова прогонова будова коробчастого перерізу.
 • Item
  Проєкт реконструкції автодорожнього мосту через несудносплавну річку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Пеленьо, Віталій Володимирович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 69 сторінках та містить 27 рисунків, 5 таблиць, 18 літературних джерел, 1 додаток. В бакалаврській роботі виконано проект реконструкції автодорожнього мосту. В рамках роботи було пророблено три варіанти ремонту мосту також, виконано техніко-економічне порівняння варіантів ремонту мосту. Далі був обраний на основі техніко-економічного порівняння один варіант мосту та прораховано його несучу здатність. Також для обраного варіанту ескізно виконано проект організації будівництва мосту. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – визначення оптимального варіанту ремонту та розробка визначеного варіанту.
 • Item
  Конструювання та спорудження нетипової металевої прогонової будови з наскрізними фермами прогоном 145 м під навантаження С14
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Олійник, Юрій Вікторович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 88 сторінках, містить 65 ілюстрацій, 12 таблиць та 7 використаних джерел. В бакалаврській роботі запропоновано 3 варіанти мостового переходу з різними металевими прогоновими будовами з наскрізними фермами прогоном 145 м під навантаження С14. Розглянуто три конструкції металевих ферм, побудовано лінії впливу та по оптимальним зусиллям обрано ліпший варіант. Далі пророблено розрахунок балок проїзної частини та розрахунок головних ферм і в'язів між ними за вибраним варіантом. Також було розроблено проект організації будівництва мосту. Робота складається із 7 розділів. У першому розділі вихідні данні для проєкту. У другому розділі виконується складання варіантів металевого мосту. У третьому розділі порівняння конструкції нетипової металевої прогонової будови з наскрізними фермами прогоном 145 м, побудова ліній впливу різних конструкцій ферм та визначення величини зусиль в основних елементах. У четвертому розділі виконується розрахунок балок проїзної частини. В п’ятому розділі виконується розрахунок головних ферм. У шостому розділі розглядається технологія спорудження опор та монтаж прогонової будови на плавучих опорах. У сьомому розділі дана безпека праці при зварювальних роботах. Мета роботи – конструювання та спорудження нетипової металевої прогонової будови з наскрізними фермами прогоном 145 м під навантаження С14. Метод дослідження – аналітичні розрахунки. Об’єкт дослідження – нетипова прогонова будова з наскрізної ферми.
 • Item
  Проєкт автодорожнього мосту через несудносплавну річку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Махмудова, Ріана
  UKR: Бакалаврська робота представлена на 66 сторінках та містить 19 рисунків, 11 таблиць, 18 літературних джерел, 1 додаток В бакалаврській роботі виконано проект автодорожнього мосту. В рамках роботи було виконано техніко-економічне порівняння варіантів мосту, що передбачали створення трьох варіантів нового мосту. Перший варіант це однопрогоновий міст через не судноплавну річку довжиною прогону 18 м тип прогонової будови плитний. Другий варіант однопрогоновий міст через не судноплавну річку з використанням балкової прогонової будови. Третій варіант однопрогоновий міст через не судноплавну річку довжиною прогону 18 м з використанням стале залізобетонної прогонової будови. Далі був обраний на основі техніко-економічного порівняння один варіант мосту та прораховано його несучу здатність. Також для обраного варіанту ескізно виконано проект організації будівництва мосту. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – визначення оптимального варіанту будівництва мосту.
 • Item
  Проєкт заміни малого автодорожнього мосту на водопропускну трубу через струмок
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лісовий, Данило Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 68 сторінках, містить 34 ілюстрацію, 1 таблицю та 17 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз технічного стану існуючого мосту, інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних умов будівництва. Прийнято рішення по заміни малого автодорожнього мосту на водопропускну трубу. Визначено навантаження які діють на основу фундаменту труби, розрахунковий вертикальний тиск на ланки труби від ваги насипу та від рухомого навантаження. Перевірено достатність ширини підошви фундаменту по міцності несучого шару і несучої здатності підстилаючого шару. Виконано розрахунок параметрів щебенево-піщаної подушки. Підібрано отвір водопропускної труби. Виконано розбирання конструкцій існуючого мосту. Розроблений проєкт будівництва заміни малого автодорожнього мосту на водопропускну трубу із ланок ЗП 13.100 та відкісних стінок СТ 1 л(п) та СТ 3 л(п). Розроблені креслення по влаштуванню водопропускної труби та водовідведенню із проїзної частини. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка проєкту заміни малого автодорожнього мосту на водопропускну трубу через струмок. Об’єкт розробки – водопропускна труба. Метод дослідження – чисельний метод розрахунку основи водопропускної труби.
 • Item
  Проєкт проходки перегінного тунелю Київського метрополітену за допомогою щита «Херренкнехт»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лемеш, Вячеслав Максимович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 46 сторінках, містить 4 ілюстрації, 2 таблиці та 14 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз інженерно-геологічних умов будівництва. Розроблені варіанти оправи перегінного тунелю та виконане техніко-економічне порівняння. Визначено навантаження на оправу перегінного тунелю. Проведений статичний розрахунок оправи перегінного тунелю як кільця, що вільно деформується. Обґрунтовано параметри міцності конструктивного елементу перегінного тунелю (залізобетонний блок). Розроблений проєкт проходки перегінного тунелю Київського метрополітену за допомогою щита «Херренкнехт». Розроблені положення спорудження розробки породи під час щитової проходки, циклу монтажу кілець і транспортування ґрунту та матеріалів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка проєкту проходки перегінного тунелю Київського метрополітену за допомогою щита «Херренкнехт». Об’єкт розробки – перегінний тунель. Метод дослідження – метод розрахунку оправи як кільця, що вільно деформується.
 • Item
  Проєкт заміни малого автодорожнього мосту на водопропускну трубу через мокрий діл
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лактюшин, Станіслав Сергійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 64 сторінках, містить 41 ілюстрацію, 3 таблиці та 17 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз технічного стану існуючого мосту, інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних умов будівництва. Прийнято рішення по заміни малого автодорожнього мосту на водопропускну трубу. Визначено величину зливового та талого стоку. Підібраний отвір водопропускної труби. Виконано розбирання конструкцій існуючого мосту. Роботи виконуються із повним закриттям руху транспорту по мосту, для цього розроблений план об’їзду, із тимчасовою поліетиленовою спіральновитою водопропускною трубою (SN 8) діаметром 1,6 м, з низової сторони мосту. Розроблений проєкт будівництва заміни малого автодорожнього мосту на водопропускну трубу із ланок ЗП 16.100 та відкісних стінок СТ2, СТ3. Розроблені креслення по влаштуванню водопропускної труби. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка проєкту заміни малого автодорожнього мосту на водопропускну трубу через мокрий діл. Об’єкт розробки – водопропускна труба. Метод дослідження – чисельний метод розрахунку водопропускної спроможності труби.
 • Item
  Проєкт спорудження перегінного тунелю глибокого закладення, що залягає в міцних породах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Ксьондз, Григорій Михайлович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 46 сторінках, містить 3 ілюстрації, 0 таблиць та 14 використаних джерел. В бакалаврській роботі проведено аналіз інженерно-геологічних умов будівництва. Розроблені варіанти оправи перегінного тунелю в міцних породах та виконане їх порівняння. Визначено навантаження на оправу перегінного тунелю глибокого закладення, що залягає в міцних породах. Проведений розрахунок оправи перегінного тунелю в міцних породах за методом О. Ю. Бугаєвої. Обґрунтовано параметри міцності конструктивного елементу перегінного тунелю (чавунний тюбінг). Розроблений проєкт спорудження перегінного тунелю глибокого закладення, що залягає в міцних породах. Виконано спрощений розрахунок паспорту буровибухових робіт. Розроблені положення руйнування породи, монтажу оправи і її гідроізоляції. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка проєкту спорудження перегінного тунелю глибокого закладення, що залягає в міцних породах. Об’єкт розробки – перегінний тунель глибокого закладення, що залягає в міцних породах. Метод дослідження – метод розрахунку оправи О. Ю. Бугаєвої.
 • Item
  Розробка раціональної нерозрізної залізобетонної прогонової будови під залізничне навантаження С14 річки 6 класу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Козак, Богдан Юрійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 108 сторінках, містить 48 ілюстрацій, 24 таблиць та 15 використаних джерел. В бакалаврській роботі у першому розділі вихідні данні для проєкту та порівняння трьох варіантів моста і вибір раціональної конструкції споруди. У другому розділі виконується розрахунок плити баластового корита раціональної нерозрізної залізобетонної прогонової будови під залізничне навантаження. У третьому розділі виконано проектування прогонової будови, побудова ліній впливу нерозрізної споруди, завантаження ліній впливу та визначення зусиль. У четвертому розділі виконується розрахунок нерозрізної прогонової будови за першою групою граничних станів. В п’ятому розділі розрахунок нерозрізної прогонової будови за другою групою граничних станів. В шостому розділі пропонується технологія монтажу прогонової будови. В сьомому розділі описані вимоги безпеки праці під час будівництва моста. Мета роботи – Розробка раціональної нерозрізної залізобетонної прогонової будови під залізничне навантаження С14 річки 6 класу. Метод дослідження – аналітичні розрахунки. Об’єкт дослідження – залізобетонна нерозрізна прогонова будова.
 • Item
  Проєкт капітального ремонту залізобетонного мосту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Коваль, Олексій Сергійович
  UKR: Дипломна робота представлена на 67 сторінках та містить 51 рисунок, 5 таблиць, 13 літературних джерел, 1 додатки У бакалаврській роботі виконано проєкт капітального ремонту залізобетонного мосту. В рамках роботи було розроблено 3 варіанти капітального ремонту мосту. Перший варіант це ремонт та підсилення прогонової будови мосту. Другий варіант це заміна арки на балкову прогонову будову. Третій варіант це заміна арки на сталезалізобетонну прогонову будову. Було виконано техніко-економічне порівняння варіантів реконструкції мосту, та обрано оптимальний варіант ремонту мосту. Далі для обраного варіантну було виконано розрахунки перевірок несучої здатності.
 • Item
  Обґрунтування технології спорудження станції пілонного типу в слабких глинястих породах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Климчук, Артем Сергійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 47 сторінках, містить 16 ілюстрацій, 2 таблиці та 15 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов будівництва. Проведене варіантне проєктування станції пілонного типу глибокого закладення та виконане техніко-економічне порівняння. Визначено навантаження на оправу пілонної станції. Проведений статичний розрахунок станційної конструкції методом скінченних елементів. Обґрунтовано параметри міцності конструктивного елементу станційного тунелю (чавунний тюбінг). Обґрунтовано технологію спорудження станції пілонного типу в слабких глинястих породах. Розроблені основні положення спорудження пілонної станції методом пілот-тунелю та алгоритм технології спорудження пілонів та проходів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – обґрунтування технології спорудження станції пілонного типу в слабких глинястих породах. Об’єкт розробки – станція пілонного типу. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Розробка раціональної нерозрізної металевої прогонової будови під залізничне навантаження С14 річки 6 класу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Звонарюк, Денис Володимирович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 87 сторінках, містить 75 ілюстрацій, 16 таблиць та 11 використаних джерел. В бакалаврській роботі запропоновано 3 варіанти раціональної нерозрізної металевої прогонової будови під залізничне навантаження С14. Після аналізу трьох типів конструкції, за побудованими лініями впливу та по меншим зусиллям обрано один варіант. Далі зроблено розрахунок методом скінчених елементів та виконано перевірки підібраного перерізу. Також було розроблено проект організації будівництва мосту. Робота складається із 6 розділів. У першому розділі вихідні данні для проєкту та розробка трьох варіантів моста. У другому розділі виконується порівняння конструкції раціональної нерозрізної металевої прогонової будови під залізничне навантаження С14 річки 6 класу по лініям впливу. У третьому розділі виконано розрахунок балок проїзної частини. У четвертому розділі виконується розрахунок нерозрізної металевої прогонової будови під залізничне навантаження. В п’ятому розділі пропонується технологія спорудження опор та монтаж прогонової будови. В шостому розділі описані заходи щодо охорони праці й безпеки експлуатації спорудження. Мета роботи – розробка раціональної нерозрізної металевої прогонової будови під залізничне навантаження С14 річки 6 класу. Метод дослідження – метод скінченних елементів. Об’єкт дослідження – аркова нерозрізна прогонова будова.
 • Item
  Проєкт будівництва тимчасового автомобільного мостового переходу з використанням інвентарних мостових конструкцій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Єльшин, Ілля Євгенійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 46 сторінках, містить 23 ілюстрації, 1 таблицю та 19 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз характеристик існуючого мосту та інженерно-геологічних умов будівництва. Визначено навантаження на палю методом скінчених елементі. Проведений розрахунок несучої здатності паль та розрахунок відмови палі. Розроблений план влаштування палевого фундаменту. Розроблений проєкт будівництва тимчасового автомобільного мостового переходу з використанням інвентарних конструкцій ИМИ-60 для влаштування тіла опори та зварних широкополочних двотавроврових балок типу МА Lр=18,53м в якості прогонових будов. Розроблена монтажна схема розкладки поперечних брусів дорожнього настилу по металевим балкам прогонових будов та схема розкладки дошок настилу мосту. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка проєкту будівництва тимчасового автомобільного мостового переходу з використанням інвентарних мостових конструкцій. Об’єкт розробки – тимчасовий автомобільний мостовий перехід. Метод дослідження – чисельне моделювання в програмному комплексі ЛІРА-САПР.
 • Item
  Проєкт спорудження колонної станції метрополітену глибокого закладення у глинястому сланці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гончар, Сергій Володимирович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 56 сторінках, містить 15 ілюстрацій, 2 таблиці та 10 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз та вплив інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов будівництва на вибір конструкції колонної станції та технологію її спорудження. Запроєктована конструкція колонної станції метрополітену із залізобетонних блоків. Виконано статичний розрахунок колонної станції метрополітену із залізобетонних блоків з використанням методу скінченних елементів. Розроблена технології спорудження колонної станції метрополітену із залізобетонних блоків з розробкою породи буровибуховим способом. Запропонована технологія спорудження колонної станції метрополітену зі збірного залізобетону з використанням залізобетонних блоків з зв’язками розтягу у стиках. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – проєктування конструкції і розробка технології спорудження колонної станції метрополітену із залізобетону. Об’єкт розробки – колонна станція метрополітену. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Проєкт спорудження пілонної станції метрополітену глибокого закладення у твердій глині
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гладиш, Дмитро Сергійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 50 сторінках, містить 13 ілюстрацій, 2 таблиці та 10 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз та вплив інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов будівництва на вибір конструкції пілонної станції та технологію її спорудження у твердій глині. Запроєктована конструкція пілонної станції метрополітену глибокого закладення із чавунних тюбінгів у твердій глині. Виконано статичний розрахунок пілонної станції метрополітену із чавунних тюбінгів з використанням методу скінченних елементів. Розроблена технологія спорудження пілонної станції метрополітену із чавунних тюбінгів способом пілот-тунелю. Запропонована технологія будівництва пілонної станції метрополітену глибокого закладення з чавунних тюбінгів з розробкою породи комбайном при проходці пілот-тунелю під час спорудження станційних тунелів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – запроєктувати конструкцію і розробити технологію спорудження пілонної станції метрополітену глибокого закладення у твердій глині. Об’єкт розробки – пілонна станція метрополітену глибокого закладення. Метод дослідження – метод скінченних елементів.