Проєкт проходки перегінного тунелю Київського метрополітену за допомогою щита «Херренкнехт»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 46 сторінках, містить 4 ілюстрації, 2 таблиці та 14 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз інженерно-геологічних умов будівництва. Розроблені варіанти оправи перегінного тунелю та виконане техніко-економічне порівняння. Визначено навантаження на оправу перегінного тунелю. Проведений статичний розрахунок оправи перегінного тунелю як кільця, що вільно деформується. Обґрунтовано параметри міцності конструктивного елементу перегінного тунелю (залізобетонний блок). Розроблений проєкт проходки перегінного тунелю Київського метрополітену за допомогою щита «Херренкнехт». Розроблені положення спорудження розробки породи під час щитової проходки, циклу монтажу кілець і транспортування ґрунту та матеріалів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка проєкту проходки перегінного тунелю Київського метрополітену за допомогою щита «Херренкнехт». Об’єкт розробки – перегінний тунель. Метод дослідження – метод розрахунку оправи як кільця, що вільно деформується.
ENG: The bachelor's thesis consist of 46 pages, contains 4 illustrations, 2 tables and 14 sources. In the bachelor's thesis the analysis of the engineering and geological conditions of the construction was carried out. Variants of the lining of the passing tunnel were developed and a technical and economic comparison was made. The load on the lining of the passing tunnel is determined. The static calculation of the lining of the passing tunnel as a freely deformable ring was carried out. The strength parameters of the structural element of the passing tunnel (reinforced concrete block) are justified. The project for the passage of the tunnel of the Kyiv metro with the help of the Herrenknecht shield has been developed. The regulations for the construction of the rock development during shield driving, the ring installation cycle and the transportation of soil and materials have been developed. Basics of labor protection and safety in emergency situations have been developed. The purpose of the work is to develop the project of excavation of the passing tunnel of the Kyiv metro with the help of the Herrenknecht shield. The object of development is a passing tunnel. The research method is the method of calculating the lining as a freely deformable ring.
Description
Keywords
метрополітен, перегінний тунель, статичний розрахунок, щитова проходка, проєкт спорудження, охорона праці, metro, passing tunnel, static calculation, shield driving, construction project, labor protection, ВКР, КТІ
Citation
Лемеш В. М. Проєкт проходки перегінного тунелю Київського метрополітену за допомогою щита «Херренкнехт» : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалаврв : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Л. Тютькін ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 46 с.