Проєкт спорудження пілонної станції метрополітену глибокого закладення у твердій глині

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 50 сторінках, містить 13 ілюстрацій, 2 таблиці та 10 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз та вплив інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов будівництва на вибір конструкції пілонної станції та технологію її спорудження у твердій глині. Запроєктована конструкція пілонної станції метрополітену глибокого закладення із чавунних тюбінгів у твердій глині. Виконано статичний розрахунок пілонної станції метрополітену із чавунних тюбінгів з використанням методу скінченних елементів. Розроблена технологія спорудження пілонної станції метрополітену із чавунних тюбінгів способом пілот-тунелю. Запропонована технологія будівництва пілонної станції метрополітену глибокого закладення з чавунних тюбінгів з розробкою породи комбайном при проходці пілот-тунелю під час спорудження станційних тунелів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – запроєктувати конструкцію і розробити технологію спорудження пілонної станції метрополітену глибокого закладення у твердій глині. Об’єкт розробки – пілонна станція метрополітену глибокого закладення. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
ENG: The bachelor's thesis consist of 50 pages, contains 13 illustrations, 2 tables and 10 sources. In the bachelor's thesis, the analysis and influence of engineering-geological and hydrogeological construction conditions on the choice of pylon station structure and the technology of its construction in hard clay were performed. The designed structure of the pylon station of the underground metro station is made of cast iron tubing in hard clay. The static calculation of the metro station pylon made of cast iron tubing was performed using the finite element method. The technology of constructing a pylon metro station from cast-iron tubing using the pilot-tunnel method has been developed. The proposed technology for the construction of a deep-laying underground pylon station from cast-iron tubing with rock development by a combine harvester when driving a pilot tunnel during the construction of station tunnels. Basics of labor protection and safety in emergency situations have been developed. The purpose of the work is to substantiate of the construction technology of a pylon-type station in weak clays. The object of development is a pylon-type station. The research method is the finite element method.
Description
Keywords
метрополітен, пілонна станція, метод скінченних елементів, технологія спорудження, metro, pylon-type station, static calculation, finite element method, construction technology, ВКР, КТІ
Citation
Гладиш Д. С. Проєкт спорудження пілонної станції метрополітену глибокого закладення у твердій глині : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник В. П. Купрій ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 50 с.