Технологія механічної обробки металевих матеріалів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПФ «Стандарт-Сервіс», Дніпропетровськ
Abstract
UKR: В навчальному посібнику розглядаються питання технологічного ланцюга механічної обробки, що може бути корисним для ремонтних підприємств залізничного транспорту. Надаються основні поняття про види виробництв, точність обробки, маршрутні схеми, методи і засоби в машинобудуванні. Наведені відомості про новітні досягнення інформаційних технологій в розробці програмних продуктів для верстатів з числовим програмним керуванням. Навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів для поглибленого вивчення питань стосовно типового технологічного процесу, якому притаманні єдність змісту і послідовність операцій при проведенні ремонтних робіт з використанням механічної обробки.
RUS: В учебном пособии рассматриваются вопросы технологической цепи механической обработки, что может быть полезным для ремонтных предприятий железнодорожного транспорта. Предоставляются основные понятия о видах производств, точность обработки, маршрутные схемы, методы и средства в машиностроении. Приведенные сведения о новейших достижениях информационных технологий в разработке программных продуктов для станков с числовым программным управлением. Учебное пособие предназначено для студентов высших технических учебных заведений для углубленного изучения вопросов по типовому технологическому процессу, которому присущи единство содержания и последовательность операций при проведении ремонтных работ с использованием механической обработки.
Description
І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916; С. Пройдак: ORCID 0000-0003-2439-3657
Keywords
технологічний ланцюг, механічна обробка, ремонтні підприємства залізничного транспорту, види виробництв, точність обробки, маршрутні схеми, методи і засоби в машинобудуванні, технологическая цепочка, механическая обработка, ремонтные предприятия железнодорожного транспорта, виды производств, точность обработки, маршрутные схемы, методы и средства в машиностроении, technological chain, mechanical restoration, repair enterprises of railway transport, types of production, accuracy, routing scheme, methods and means in mechanical, КТМ
Citation
Вакуленко, І. О. Технологія механічної обробки металевих матеріалів : навчальний посібник / І. О. Вакуленко, Т. М. Кадильникова, С. В. Пройдак. – Дніпропетровськ : ПФ «Стандарт-Сервіс», 2014. – 176 с. Наводиться фрагмент тексту.