До питання управління ризиками у проєктах розвитку металургійного виробництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро
Abstract
UKR: Досліджуються питання стану металургійної галузі, основні проблеми з якими стикаються металургійні підприємства та напрямки управління ризиками пов’язаними з ресурсо- і енергоємності, скорочення викидів шкідливих речовин, покращення умов праці. Пропонується проектне управління для мінімізації ризиків запровадження технологій, які б дозволяли економити ресурси та забезпечували захист довкілля. Окрім того, наголос робиться на збільшення частки виробництва технологічно закінченої продукції та продукції із високою доданою вартістю.
ENG: The issues of the state of the metallurgical industry, the main problems faced by metallurgical enterprises and the directions of risk management related to resource and energy intensity, reduction of emissions of harmful substances, improvement of working conditions are investigated. Project management is proposed to minimize the risks of introducing technologies that would save resources and ensure environmental protection. In addition, emphasis is placed on increasing the production share of technologically finished products and products with high added value.
Description
Т. Фонарьова: ORCID 0000-0001-7726-6999; В. Петренко: ORCID 0000-0001-5017-1674
Keywords
металургійна галузь, управління ризиками, енергоємність, ресурсозбереження, екологія, технології, metallurgical industry, risk management, energy intensity, resource conservation, ecology, technologies, КІВтаУП
Citation
Фонарьова Т. А., Петренко В. О., Корхіна І. А. До питання управління ризиками у проєктах розвитку металургійного виробництва. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності : зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпро-Київ, 24–25 березня 2022 р. Дніпро, 2022. С. 96–101.