Multimedia and Multilingualism: Teaching and Learning a Foreign Language in the Higher Educational Establishments in Ukraine (preprint)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний авіаційний університет, м. Київ
Abstract
EN: This piece is aimed at the analysis of teaching and learning a foreign language in the higher educational establishment under the conditions of multilingualism. In the course of analysis the authors come to the conclusion that both teachers and students are motivated by ICT primarily because of visual, audio and kinaesthetic aspects; animation plays an important role in the teaching/learning process alongside other factors.
UK: Дане дослідження стосується аналізу методик навчання та вивчення іноземної мови в вищому навчальному закладі в умовах мультилінгвалізму. В ході аналізу автори доходять висновку, що і викладачі і студенти першочергово вмотивовані через можливість використовувати візуальні, аудіо та кінестетичні аспекти, оскільки анімація відіграє важливу роль у процесі вивчення іноземної мови, наряду з іншими факторами.
RU: Данное исследование касается анализа методик обучения и изучения иностранного языка в высшем учебном заведении в условиях мультилингвализму. В ходе анализа авторы приходят к выводу, что и преподаватели и студенты в первую очередь мотивированы из-за возможности использовать визуальные, аудио и кинестетические аспекты, поскольку анимация играет важную роль в процессе изучения иностранного языка, наряду с другими факторами.
Description
A. Muntian: ORCID 0000-0001-8375-4067; I. Shpak: ORCID 0000-0002-4305-4987
Keywords
multimedia, multilingualism, communicative method, interactive board, smartboard, мультимедіа, мультилінгвалізм, комунікативний метод, інтерактивна дошка, розумна дошка, мультимедиа, мультилингвализм, коммуникативный метод, интерактивная доска, умная доска, КІМ
Citation
Muntian A., Shpak I. Multimedia and Multilingualism: Teaching and Learning a Foreign Language in the Higher Educational Establishments in Ukraine : [препринт]. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. пр. VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-16 листопада 2019 р. Київ, 2019. С. 393–399.