Динаміка економічного розвитку України та моделі економічного зростання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглянуті актуальні питання якості економічного зростання. В сучасних умовах процеси розвитку економіки потребують переходу від екстенсивних важелів реформування економіки та державного регулювання до інтенсивних, стимулюють приватну ініціативу й інвестиції.
RU: Рассмотрены актуальные вопросы качества экономического роста. В современных условиях процессы развития экономики требуют перехода от экстенсивных рычагов реформирования экономики и государственного регулирования к интенсивным, которые стимулируют частную инициативу и инвестиции.
EN: In article considers topical issues of the quality of economic growth. In modern conditions the processes of economic development require passing from extensive levers of reforming economy and state regulation to intensive ones, which would stimulate private initiative and investments.
Description
Keywords
зростання, важель, інвестиція, рост, рычаг, инвистиция, growth, lever, investment, КЕТ
Citation
Головинова, Г. М. Динаміка економічного розвитку України та моделі економічного зростання / Г. М. Головинова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 10. – С. 159–161. – DOI: 10.15802/stp2006/19711.