Випуск 10

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Вип. 10 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Страхування вантажів як вид майнового страхування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Шило, Лілія Анатоліївна
  UK: Розглянуто теоретичні питання майнового страхування. Увага приділяється страхуванню вантажів як виду майнового страхування, проблемам, що виникають в сучасній Україні в процесі розвитку даної галузі страхування.
 • Item
  К вопросу о совершенствовании системы управления государственными корпоративными правами
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Радионова, Наталья Викторовна
  RU: Рассматриваются проблемы и основные направления совершенствования системы управления государственными корпоративными правами в современных рыночных условиях Украины.
 • Item
  Використання управлінського обліку на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Полішко, Тетяна Валеріївна
  UK: Розглянуто розподіл загальновиробничих витрат, що є важливим аспектом аналізу витрат для прийняття управлінських рішень.
 • Item
  Формування транспортної системи та її вплив на трансформацію паливно-енергетичного комплексу України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Покотілов, Анатолій Антонович; Ситник, В. В.
  UK: Запропоновано шляхи формування транспортної системи та її вплив на трансформацію паливно-енергетичного комплексу України в умовах становлення сучасного ринкового господарства.
 • Item
  Формирование трансазиатских и евроазиатских транспортных магистралей как предпосылка становления нового качества культурно-исторического прогресса
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Покотилов, Анатолий Антонович
  RU: Теоретически обосновываются объективные и субъективные факторы формирования трансазиатских и евроазиатских магистралей как предпосылка становления нового качества культурно-исторического прогресса.
 • Item
  Економічне дослідження оборотного капіталу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Мирошник, Наталія Володимірівна; Мінєєв, Андрій Олексійович
  UK: Визначено поняття «оборотний капітал». Досліджено, що в умовах ринкової економіки для ефективного управління необхідно формування нормативної бази, яка дозволить здійснювати контроль за матеріальними й фінансовими потоками. Це необхідно для оптимізації рівня запасів, мінімізації оборотного капіталу, вкладеного в ці запаси. Особливості економічного дослідження вказують на необхідність використання змінної й постійної частини оборотного капіталу, а їх витрати й доходи можна класифікувати по центрах відповідальності. Усі ці витрати регулюються на визначеному управлінському рівні.
 • Item
  Формирование современных социально-экономических отношений как основы становления рыночной экономики Украины
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Ковальчук, Татьяна Александровна
  RU: Рассматриваются особенности формирования нового качества социально-экономических отношений в Украине на современном этапе.
 • Item
  Социально-экономическое регулирование рынка труда в Украине (методологический аспект)
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Клочко, А. А.
  RU: Рассмотрены методологические подходы к регулированию макроэкономических процессов на рынке труда.
 • Item
  Формально-структурне моделювання економічних систем
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, Дніпропетровськ, 2006) Ільман, А. В.; Ільман, Валерій Михайлович
  UK: Для моделювання економічних систем запропоновано застосовувати модель систем формальної структури, яка наділена властивостями формальної системи, алгебри та структури (будови). Розглянуто приклад моделювання системи бухгалтерського обліку.
 • Item
  Організація приміських пасажирських перевезень в умовах реструктуризації залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Кучер, Л. О.
  UKR: Необхідність реформування структури управління приміськими пасажирськими перевезеннями викликана сукупністю причин, серед яких слід зазначити перш за все – складне фінансове становище, необхідність підвищення продуктивності праці, посилення конкуренції з боку інших видів транспорту. У статті наведено ряд умов, що визначають вибір тієї чи іншої організаційно-правової форми управління приміською пасажирською компанією (ППК). Створення приміських пасажирських компаній дозволить підвищити ефективність приміських перевезень, а значить поліпшити якість послуг і в остаточному підсумку вивести приміські перевезення зі статусу збиткових.
 • Item
  Динаміка економічного розвитку України та моделі економічного зростання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Головінова, Галина Миколаівна
  UK: Розглянуті актуальні питання якості економічного зростання. В сучасних умовах процеси розвитку економіки потребують переходу від екстенсивних важелів реформування економіки та державного регулювання до інтенсивних, стимулюють приватну ініціативу й інвестиції.
 • Item
  Влияние на фондоотдачу изменений в фондовооруженности и производительности труда
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Громова, Елена Вячеславовна; Задорожная, О. Н.; Романко, Владимир Иванович
  RU: Рассматривается показатель фондоотдачи и эффективность использования основных производственных фондов железной дороги. Используются показатели исследуемой железной дороги, а также произведена оценка изменения фондоотдачи от приращения фондовооруженности труда как первичного фактора, влияющего на фондоотдачу и производительность труда. Количественная зависимость фондоотдачи исследовалась раздельно от каждого фактора, а затем совместно путем корреляционно-регрессионного анализа. При написании статьи были использованы основные показатели семилетней работы железной дороги и метод относительных чисел.
 • Item
  Влияние государственного корпоративного управления на современную социально-классовую структуру общества Украины
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Бобыль, Владимир Владимирович; Худенко, А. В.
  RU: Поднимается проблема становления современной социально-классовой структуры общества. Дана экономическая характеристика существующих классов. Отмечается, что данный процесс диалектически связан с государственным корпоративным управлением.
 • Item
  Формирование акционерного капитала как становление собственности наемных работников в условиях развития современного рыночного хозяйства
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Баш, А. С.
  RU: Рассматриваются проблемы становления акционерной собственности наемных работников в условиях современного рыночного хозяйства Украины.
 • Item
  Стратегія раціонального оновлення пасажирського вагонного парку в умовах дефіциту інвестицій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Бараш, Юрій Савелійович
  UK: Наведені дослідження стосовно оновлення пасажирського рухомого складу за рахунок виконання капітально-відновлюваного ремонту (КВР), обґрунтовані оптимальні варіанти подовження життєвого циклу пасажирських вагонів та місця їх проведення (депо або завод).
 • Item
  Загальні принципи формування розподільчих відносин в Україні на макроекономічному рівні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Алєксєєва, А. Ю.
  UK: Розглянуто проблеми розподілу доходів, а також пов’язану з цим проблему бідності, розглянуто проблему середнього класу. Стаття доповнена аналізом статистичних даних. Звернута увага на роль держави в системі розподілу доходів.
 • Item
  Экодобавки и их применение в сталебетонных изделиях
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Пшинько, Александр Николаевич; Савин, Л. С.; Савин, Ю. Л.; Федоркин, С. И.; Приходько, А. П.
  RU: Приведена классификация химического разрушения бетона и даны некоторые примерные расчеты трехкомпонентного состава (цемент, песок и крупный заполнитель), а также намечены оптимальные количества экобезопасных добавок.
 • Item
  Пэтч-тестовая модель слоистых грунтовых оснований мкэ
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: Представлены практические рекомендации по применению пэтч-теста конечно-элементной модели слоистых грунтовых оснований.
 • Item
  Эффективные составы бетонов для плит пустотного настила непрерывного формования
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Нетеса, Николай Иванович
  RU: Рассмотрены возможности использования местных материалов для производства плит пустотного настила и других предварительно напряженных сборных элементов методом непрерывного формования. Одной из основных особенностей этой технологии является необходимость использования жестких бетонных смесей. Из этих смесей необходимо получить бетоны достаточной прочности, исключающие возможность проскальзывания преднапряженной арматурной проволоки.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна