Страхування вантажів як вид майнового страхування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглянуто теоретичні питання майнового страхування. Увага приділяється страхуванню вантажів як виду майнового страхування, проблемам, що виникають в сучасній Україні в процесі розвитку даної галузі страхування.
RU: Рассмотрены теоретические вопросы имущественного страхования. Внимание уделяется страхованию грузов как виду имущественного страхования, проблемам, которые возникают в современной Украине в процессе развития данной отрасли страхования.
EN: The article deals with theoretical issues of property insurance. Attention is paid to the freight insurance as one of the kinds of property insurance and the problems, arising in modern Ukraine in the process of development of the insurance business.
Description
Keywords
майнове страхування, страхування вантажів, имущественное страхование, страхование грузов, property insurance, the freight insurance, КОІО
Citation
Шило, Л. А. Страхування вантажів як вид майнового страхування / Л. А. Шило // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 10. – С. 223–226.– DOI: 10.15802/stp2006/19730.