Статті КЕТ

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Бобыль, Владимир Владимирович; Калашнюк, Д. В.
  UK: Досліджено особливості внутрішнього контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Визначено основні завдання та об’єкти внутрішнього контролю. Розглянуто форми та методи контролю запасів, його напрямки та етапи. Розкрито послідовність виконання внутрішньогосподарського контролю запасів підприємств залізничного транспорту. Виокремлено конкретні процедури, що можуть застосовуватися в окремих напрямках господарської діяльності підприємств залізничного транспорту з метою забезпечення ефективного управління запасами. Здійснено оцінку сучасного стану внутрішньогосподарського контролю запасів і визначено напрямки його вдосконалення.
 • Item
  Управлінські спрямування у формуванні соціально-економічної політики України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних проблем формування управлінських впливів щодо удосконалення підходів підвищення ефективності економічної моделі управління соціально-економічною політикою України.
 • Item
  До особливостей проведення державної фінансової політики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Стаття присвячена теоретико-методичним проблемам дослідження особливостей проведення державної фінансової політики. Проаналізовано підходи до формування доходів держави.
 • Item
  Впливи інфляційних процесів на економічний розвиток суспільства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Стаття присвячена теоретико-методичним проблемам дослідження факторів впливу інфляційних процесів на економічний розвиток суспільства. Автором аналізуються державні заходи нейтралізації негативних проявів інфляції.
 • Item
  Наукові підходи до визначення меж державного втручання у перерозподіл доходів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Стаття присвячена теоретико-методичним проблемам дослідження факторів впливу державного регулювання процесів розподілу доходів. Аналізується ефективність державного регулювання перерозподілом доходів.
 • Item
  Щодо практики впровадження важелів державного впливу на проведення финансово-кредитної політики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Розглянуто підходи державної політики до впровадження регулюючих та коригуючих чинників впливу на функціонування фінансово-кредитної системи у деяких країнах світу. Розкриті основні риси наявних проблем у проведенні урядових заходів підтримання сталого розвитку економіки. Визначені перспективні дії щодо державної координації та важелів впливу на життєдіяльність фінансово-кредитної системи у ринковому середовищі.
 • Item
  К вопросу о совершенствовании системы управления государственными корпоративными правами
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Радионова, Наталья Викторовна
  RU: Рассматриваются проблемы и основные направления совершенствования системы управления государственными корпоративными правами в современных рыночных условиях Украины.
 • Item
  Формування транспортної системи та її вплив на трансформацію паливно-енергетичного комплексу України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Покотілов, Анатолій Антонович; Ситник, В. В.
  UK: Запропоновано шляхи формування транспортної системи та її вплив на трансформацію паливно-енергетичного комплексу України в умовах становлення сучасного ринкового господарства.
 • Item
  Формирование трансазиатских и евроазиатских транспортных магистралей как предпосылка становления нового качества культурно-исторического прогресса
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Покотилов, Анатолий Антонович
  RU: Теоретически обосновываются объективные и субъективные факторы формирования трансазиатских и евроазиатских магистралей как предпосылка становления нового качества культурно-исторического прогресса.
 • Item
  Економічне дослідження оборотного капіталу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Мирошник, Наталія Володимірівна; Мінєєв, Андрій Олексійович
  UK: Визначено поняття «оборотний капітал». Досліджено, що в умовах ринкової економіки для ефективного управління необхідно формування нормативної бази, яка дозволить здійснювати контроль за матеріальними й фінансовими потоками. Це необхідно для оптимізації рівня запасів, мінімізації оборотного капіталу, вкладеного в ці запаси. Особливості економічного дослідження вказують на необхідність використання змінної й постійної частини оборотного капіталу, а їх витрати й доходи можна класифікувати по центрах відповідальності. Усі ці витрати регулюються на визначеному управлінському рівні.
 • Item
  Формирование современных социально-экономических отношений как основы становления рыночной экономики Украины
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Ковальчук, Татьяна Александровна
  RU: Рассматриваются особенности формирования нового качества социально-экономических отношений в Украине на современном этапе.
 • Item
  Динаміка економічного розвитку України та моделі економічного зростання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Головінова, Галина Миколаівна
  UK: Розглянуті актуальні питання якості економічного зростання. В сучасних умовах процеси розвитку економіки потребують переходу від екстенсивних важелів реформування економіки та державного регулювання до інтенсивних, стимулюють приватну ініціативу й інвестиції.
 • Item
  Формирование акционерного капитала как становление собственности наемных работников в условиях развития современного рыночного хозяйства
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Баш, А. С.
  RU: Рассматриваются проблемы становления акционерной собственности наемных работников в условиях современного рыночного хозяйства Украины.
 • Item
  Загальні принципи формування розподільчих відносин в Україні на макроекономічному рівні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Алєксєєва, А. Ю.
  UK: Розглянуто проблеми розподілу доходів, а також пов’язану з цим проблему бідності, розглянуто проблему середнього класу. Стаття доповнена аналізом статистичних даних. Звернута увага на роль держави в системі розподілу доходів.
 • Item
  Формирование эффективной системы управления корпоративными правами государства
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Радионова, Наталья Викторовна
  RU: В статье рассматриваются проблемы и основные направления формирования эффективной системы управления государственными корпоративными правами в современных рыночных условиях Украины.
 • Item
  Формирование экономических концепций о глобализации: к постановке проблемы
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Айтов, Спартак Шалвович
  RUS: В статье анализируется проблема особенностей и этапов развития экономических теорий о процессах глобализации.
 • Item
  Эксплуатация: феномен общественного производства и экономического сознания
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Хворостяная, Наталья Владимировна
  RU: Рассмотрены условия существования эксплуатации в общественном производстве и в сознании хозяйствующего субъекта. Приведены возможные пути преодоления эксплуатации в экономическом сознании общества.
 • Item
  Экономико-правовые проблемы формирования качественно новой системы транспортных сообщений СНГ в условиях становления современного рыночного хозяйства
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Покотилов, Анатолий Антонович
  RU: В статье исследуются экономико-правовые проблемы и основные направления формирования нового качества системы транспортных сообщений СНГ в условиях становления современного рыночного хозяйства.
 • Item
  Регіональна стратегія та її особливості в умовах ринкової економіки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мирошник, Наталія Володимірівна
  UK: Досліджено, що в умовах сучасної ринкової економіки для ефективного управління фінансовими ресурсами необхідно забезпечення діяльності підприємства оптимальним обсягом ресурсів, раціональне їх використання, максимізація прибутку й забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства. В цих умовах актуальними стають питання удосконалення управління процесами виробництва, ефективним використанням фінансових, трудових, матеріальних ресурсів. Перехід до сучасної ринкової економіки викликав зміни усієї економічної системи і у першу чергу підприємств регіонів. Умови господарювання перетерпіли перетворення, які виразились у змінах форм власності, умовах державного регулювання, системи оподаткування. В результаті реформ з'явився недержавний сектор економіки, сучасна банківська система, ринки товарів, послуг, капіталу. Це дає змогу для розширеного відтворення, зростанню доходів підприємства та його власників. Цю мету можна досягти лише при оптимальній організації фінансів. В сучасних умовах господарювання система управління зміщується на регіони, які різняться між собою національними, історичними, географічними, економічними та іншими особливостями. В Україні здійснюється структурна політика, яка повинна передбачати переведення економіки країни на нову ресурсозабезпечену, високотехнологічну й економічно безпечну модель функціонування. Перспективним є створення в країні вільних економічних зон, на яких діють пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісної державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку окремих територій з врахуванням історичних та культурних традицій, демографічних та екологічних особливостей. В регіональній проблемі існує завдання: кому допомагати – депресивному регіону чи його населенню. Якщо регіону – то необхідно вкладати засоби до нього, якщо друге, то краще стимулювати відтік населення в більш заможні регіони. Але навіть самий відсталий регіон – це батьківщина частини населення, і тому він заслуговує цієї допомоги.
 • Item
  Сучасні інструменти маркетингу вантажних перевезень у ринкових умовах України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Радіонова, Наталія Вікторівна; Кобець, О. І.
  UK: В статті розглядається питання пошуку шляхів використання інструментів маркетингу для вирішення проблем розвитку економіки залізничного транспорту та функціонування даної галузі в ринкових умовах.