Управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі АТ «Марганецький ГЗК»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У дисертації досліджується проблема управління оборотним капіталом підприємства. У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємствах можна відзначити хронічну нестачу оборотного капіталу, яка супроводжується низьким рівнем його використання. Величина оборотних коштів, їх склад та структура залежать від безлічі факторів, виробничого, організаційного та економічного характеру. Наявність у підприємства власного оборотного капіталу, його склад і структура, швидкість обороту і ефективність використання оборотного капіталу багато в чому визначає стан підприємства і стійкість його функціонування. Ефективне використання оборотного капіталу відіграє велику роль у забезпеченні нормалізації роботи підприємства.
EN: The dissertation investigates the problem of working capital management of the enterprise. In modern conditions for many domestic enterprises can be noted a chronic shortage of working capital, which is accompanied by a low level of its use. The amount of working capital, their composition and structure depend on many factors, production, organizational and economic nature. The presence of the company's own working capital, its composition and structure, turnover rate and efficiency of working capital largely determines the state of the enterprise and the stability of its operation. Effective use of working capital plays an important role in ensuring the normalization of the enterprise.
Description
Keywords
аналіз, грошові кошти, дебіторська заборгованість, запаси, контроль, оборотний капітал, оптимізація, планування, управління, фінансування, analysis, cash, receivables, inventories, control, working capital, optimization, planning, management, financing, ВКР
Citation
Дроздецький М. М. Управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі АТ «Марганецький ГЗК») : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 072 – фінанси, банківська справа та страхування / наук. керівник І. І. Рекун ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 104 с.