Improved Classification of Passenger Trains in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
ENG: Purpose. To develop the new classification of passenger trains in Ukraine taking into account the working period, the territory of service, the maximum distance of movement, average journey speed, time of a trip, a type of a rolling stock and sources of financing. Method. It is proposed to divide the passenger trains on day train, night train and all day train, then to determine the optimal areas for the movement of trains with cost minimization of their operation. Results. The passenger trains are divided into urban, suburban, regional, interregional and long-distance. In turn, each train is divided into slow and fast, on-site service: on the suburban, within the region, within 2-3 regions and long-distance. Academic novelty. The classification of passenger trains in Ukraine is improved which considers the additional features of economic factors of movement, working period, service territory, maximum range of passengers transportation, average speed, and trip time, type of a rolling stock and transportations sources of financing. Practical importance. The accounting of the specified factors increases validity of administrative decisions that will allow providing efficiency of functioning of passenger trains and their competitiveness in the market of transport services.
UKR: Мета. Розробити нову класифікацію пасажирських поїздів в Україні з урахуванням періоду курсування, території обслуговування, максимальної відстані, середньої маршрутної швидкості, часу поїздки, виду рухомого складу та джерел фінансування. Методика. Запропоновано поділити пасажирські поїзди на денні, нічні та цілодобові, потім визначити оптимальні зони курсування поїздів за умови мінімізації витрат на їх діяльність. Результати. Пасажирські поїзди поділені на приміські, регіональні, міжрегіональні та дальнього сполучення. В свою чергу кожні поїзди поділені на звичайні та швидкісні, за територією обслуговування: на приміські у межах області, у межах 2-3 областей та дальнього сполучення. Наукова новизна. Удосконалено класифікацію пасажирських поїздів в Україні, яка доповнена ознаками, що враховують основні економічні фактори руху: період курсування, територію обслуговування, максимальну відстань перевезень пасажирів, середню маршрутна швидкість, час поїздки, вид рухомого складу та джерело фінансування їх діяльності. Практична значимість. Врахування вищенаведених ознак підвищує обґрунтованість управлінських рішень щодо забезпечення ефективності функціонування пасажирських поїздів та їх конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг.
RUS: Цель. Разработать новую классификацию пассажирских поездов в Украине с учетом периодом движения, территории обслуживания, максимального расстояния движения, средней маршрутной скорости, времени поездки, вида подвижного состава и источников финансирования. Методика. Предложено поделить пассажирские поезда на дневные ночные и круглосуточные, потом определить оптимальные зоны движения поездов с учетом минимизации затрат на их эксплуатацию. Результаты. Пассажирские поезда поделены на пригородные, региональные, межрегиональные и дальнего сообщения. В свою очередь каждый вид поезда поделен на обычные и скоростные, по территории обслуживания: на пригородные, в пределах области, в пределах 2-3 областей и дальнего следования. Научная новизна. Усовершенствована классификация пассажирских поездов в Украине, которая учитывает экономические факторы движения: период движения, территория обслуживания, максимальная дальность перевозки пассажиров, среднюю маршрутную скорость, время поездки, вид подвижного состава и источники финансирования перевозок. Практическое значение. Учет указанных факторов повышает обоснованность управленческих решений, что позволит обеспечить эффективность функционирования пассажирских поездов и их конкурентоспособность на рынке транспортных услуг.
Description
T. Charkina: ORCID 0000-0001-6202-0910
Keywords
train passenger, working period of the train, distance of train movement, middle average speed, type of a rolling stock, пасажирський поїзд, період курсування, відстань курсування, середня маршрутна швидкість, вид рухомого складу, пассажирский поезд, период движения поездов, дальность движения поездов, средняя маршрутная скорость, вид подвижного состава, КЕМ
Citation
Charkina, T. Yu. Improved Classification of Passenger Trains in Ukraine / T. Yu. Charkina // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 74–79. – DOI: 10.15802/pte.v0i7.32098.