Слов’янська міфологія у творчості Лариси Мурович (на матеріалі збірки поезій «Дерево рідного роду»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавець Чабаненко Ю. А., Черкаси
Abstract
UK: У статті розглядається рецепція слов’янської міфології у поетичній збірці Л. Мурович «Дерево рідного роду». Міфологічність у ній набуває рис історіософічності та націотворчості. Л. Мурович наголошує, що задля успішного виховання майбутніх поколінь і задля розвитку держави необхідно пам’ятати першооснови світогляду предків.
RU: В статье рассматривается рецепция славянской мифологии в поэтическом сборнике Л. Мурович «Дерево родного рода». Мифологичность в нем приобретает черты историософичности и нациотворчости. Л. Мурович отмечает, что для успешного воспитания будущих поколений и для развития государства необходимо помнить первоосновы мировоззрения предков.
EN: The article considers the reception of Slavic mythology in poetic collection Murovych L. “Tree native race". It acquires historical and national features of. L. Murovych emphasizes that for the successful education of future generations and for the development of the country must be remembered outlook primordial ancestors.
Description
І. Накашидзе: ORCID 0000-0002-7816-2339
Keywords
cлов’янська міфологія, виховання, майбутнє покоління, cлавянская мифология, воспитание, будущее поколение, clov'yanska mythology, education, future generation, КУ
Citation
Накашидзе І. С. Слов’янська міфологія у творчості Лариси Мурович (на матеріалі збірки поезій «Дерево рідного роду»). Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. Черкаси, 2015. Вип. 18–20. С. 285–291. Повний текст.