Проект капітального ремонту колії на ділянці А-Б

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: В даній роботі розроблено два варіанти технологічного процесу капітального ремонту колії. Проведення капітального ремонту дозволяє отримати наступний ефект: підвищення швидкості руху поїздів, зниження витрат на поточне утримання верхньої будови колії, зменшення зносу рухомого складу, підвищення осьового навантаження і, відповідно, пропускної здатності даної ділянки. Всі перераховані фактори сприяють підвищенню продуктивності залізниць, зниження собівартості перевезень.
ENG: In this work, two variants of the technological process of overhaul of the track are developed. Overhaul allows to obtain the following effect: increasing the speed of trains, reducing the cost of current maintenance of the upper structure of the track, reducing the wear of rolling stock, increasing the axial load and, accordingly, the capacity of the section. All these factors contribute to increasing the productivity of railways, reducing the cost of transportation.
Description
Keywords
безпека в надзвичайних ситуаціях, безстикова колія, верхня будова колії, зсуви, капітальний ремонт, шкідливі та небезпечні фактори, overhaul, superstructure of the track, landslides, superstructure of the track, harmful and dangerous factors, seamless track, safety in emergency situations, КТІ
Citation
Лубов С. Ю. Проект капітального ремонту колії на ділянці А-Б : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничні споруди та колійне господарство / наук. керівник В. С. Андрєєв ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 59 с.