Шляхи подолання технічних перешкод у розвитку сучасних інтермодальних перевезень

dc.contributor.authorГриник, Вікторія Богданівнаuk_UA
dc.date.accessioned2023-01-05T08:02:25Z
dc.date.available2023-01-05T08:02:25Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractUKR: Магістерська робота складається з вступу, 6-х розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 101 сторінка: основний текст – 88 сторінок, бібліографія, що включає 108 найменувань – 8 сторінок, 27 рисунків, 6 таблиць. Слід відзначити, що актуальністю роботи є дослідження європейського досвіду в організації інтермодальних вантажних перевезень, визначення основних напрямків у розвитку таких перевезень для України та подолання перешкод, які на даний час ускладнюють їхнє функціонування з необхідним рівнем експлуатаційної інтероперабельності у міжнародному сполученні. Об'єктом наведених досліджень є технічні засоби інтермодальних перевезень у сполученні Україна-ЄС. Для досягнення поставленої мети в роботі проаналізовані основні схеми інтермодальних перевезень, проведено порівняння цих систем та встановлені умови їхнього ефективного застосування. Досліджено перспективи створення універсальної інтермодальної транспортної одиниці в Європі, проблеми які при цьому виникають, та надані пропозиції стосовно її створення в Україні. Були розглянуті існуючі на даний час та перспективні маршрути інтермодальних перевезень у сполученні Україна-ЄС. На основі цього, були встановлені проблеми, які виникають при організації регулярних інтермодальних перевезень у сполученні Україна-ЄС та основні шляхи їхнього подолання. Також були виконані розрахунки для вибору конструкції рами вагона-платформи для виконання інтермодальних перевезень та проведено моделювання її динамічної навантаженості з встановленими контейнерами.uk_UA
dc.description.abstractENG: The master's thesis consists of an introduction, 6 chapters of the main parts and conclusions. The total volume of the text is 101 pages: the main text is 88 pages, the bibliography includes 108 titles - 8 pages, 27 figures, 6 tables. It should be noted that the relevance of the work is the study of European experience in organizing intermodal freight traffic, determining the main directions in the development of such transportation for Ukraine and overcoming obstacles that currently complicate their functioning with the necessary level of operational interoperability in international traffic. The object of the above studies is the technical means of intermodal transportation in the Ukraine-EU traffic. To achieve the goals set, the paper analyzes the main schemes of intermodal transportation, compares these systems and establishes the conditions for their effective application. The prospects for the creation of a universal intermodal transport unit in Europe are studied, the problems that arise in this case, and proposals for its creation in Ukraine are provided. The currently existing promising routes of intermodal transportation in the Ukraine-EU traffic were considered. Based on this, the problems that arise when organizing regular intermodal transportation in the Ukraine-EU traffic and the main ways to overcome them were identified. Also, calculations were made on the choice of the design of the frame of the flat car for intermodal transportation and modeling of its dynamic load with installed containers was carried out.en
dc.identifier.citationГриник В. Б. Шляхи подолання технічних перешкод у розвитку сучасних інтермодальних перевезень : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273-Залізничний транспорт / наук. керівник А. Я. Кузишин ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 102 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/16264
dc.language.isouk_UA
dc.publisherУкраїнський державний університет науки і технологій, м. Дніпроuk_UA
dc.subjectінтермодальна транспортна одиницяuk_UA
dc.subjectвагон-платформаuk_UA
dc.subjectзнімний кузовuk_UA
dc.subjectконтейнерuk_UA
dc.subjectконтрейлерuk_UA
dc.subjectміжнародне сполученняuk_UA
dc.subjectintermodal transport uniten
dc.subjectcontaineren
dc.subjectswap bodyen
dc.subjectpiggybacken
dc.subjectflat wagonen
dc.subjectinternational trafficen
dc.subjectВКРuk_UA
dc.titleШляхи подолання технічних перешкод у розвитку сучасних інтермодальних перевезеньuk_UA
dc.title.alternativeWays to Overcome Technical Obstacles in the Development of Modern Intermodal Transporten
dc.typeMasters Thesisen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hrynyk_dip_m_2022.pdf
Size:
2.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Masters Thesis
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: