Людина зі шрамом та інші оповідання

Abstract
UK: Книга містить адаптовані тексти оповідань британського письменника Вільяма-Сомерсета Моема (1874-1965), а також вправи, метою яких є перевірити розуміння тексту, відпрацювати та закріпити лексику і граматичні конструкції, а також сприяти розвитку мовленнєвих навичок. Вправи розроблено з урахуванням сучасних вимог методики викладання іноземних мов. Вони допомагають засвоїти лексику без заучування, глибоко пізнати зміст і зрозуміти мораль кожного оповідання. У міру складна лексика та багатий ідейний зміст книги роблять її незамінним помічником не лише у вивченні англійської мови, але й у вихованні підлітків. Призначена для учнів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, а також широкого кола читачів, які вивчають англійську мову самостійно.
RU: Книга содержит адаптированные тексты рассказов британского писателя Уильяма-Сомерсета Моема (1874-1965), а также упражнения, целью которых является проверка понимания текста, отработать и закрепить лексику и грамматические конструкции, а также способствовать развитию речевых навыков. Упражнения разработаны с учетом современных требований методики преподавания иностранных языков. Они помогают усвоить лексику без заучивания, глубоко познать смысл и понять мораль каждого рассказа. В меру сложная лексика и богатое идейное содержание книги делают ее незаменимым помощником не только в изучении английского языка, но и в воспитании подростков. Предназначена для учащихся общеобразовательных и специализированных школ, гимназий, лицеев, а также широкому кругу читателей, изучающих английский язык самостоятельно.
Description
Keywords
адаптовані тексти, вправи, лексика, граматичні конструкції, іноземні мови, англійська мова, adapted texts, exercises, lexis, grammatical constructions, foreign languages, english, адаптированные тексты, упражнения, грамматические конструкции, иностранные языки, английский язык, КФП
Citation
Моем, С. Людина зі шрамом та інші оповідання = The man with the scar and other stories : навч. посіб. / С. Моем ; адапт., вправи, словник О. А. Барити, Т. І. Коробейнікової. – Київ : Арій, 2015. – 160 с. – (Читаю англійською). – ISBN 978-966-498-389-8. Наводиться фрагмент тексту.