Інформаційна підтримка бібліотеками протистояння «Hate Speech» (презентація)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Нещодавнє соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології «Безпека в Інтернеті» продемонструвало, що молоді люди найчастіше, порівняно з іншими групами, стикаються з мовою ворожнечі і, на жаль, саме вони схильні її ігнорувати. Університетська спільнота завжди обстоює принципи толерантності та заперечення будь-яких форм дискримінації. Відтак перед закладом вищої освіти щороку, з кожним новим набором студентів, постає завдання з’ясувати рівень розуміння здобувачами освіти означеної проблеми, організувати і провести виховну роботу в цьому напрямку. Роль бібліотеки в цих процесах може бути пов’язана з проведенням анкетувань, інформаційним забезпеченням, медіацією просвітницьких заходів.
EN: A recent sociological study by the Kyiv International Institute of Sociology, Internet Security, has shown that young people are more likely than other groups to encounter hate speech and, unfortunately, they tend to ignore it. The university community always upholds the principles of tolerance and denial of all forms of discrimination. Therefore, every year, with each new admission of students, the institution of higher education faces the task of finding out the level of students’ understanding of this problem, to organize and conduct educational work in this direction. The role of the library in these processes can be related to conducting surveys, information support, mediation of educational activities.
Description
Л. Савенкова: ORCID 0000-0001-8889-4026; О. Харитоненко: ORCID 0000-0002-6544-6148
Keywords
мова ворожнечі, мова ненависті, толерантність, політики толерантності в ЗВО, hate speech, tolerance, tolerance policies in higher education institutions
Citation
Савенкова Л. В., Харитоненко О. І. Інформаційна підтримка бібліотеками протистояння «Hate Speech» : [презентація]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : тези доп. VI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 7–8 жовт. 2021 р.). Дніпро, 2021. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2021/paper/view/24837/13753.