Підвищення якості електричної енергії в розподільних пристроях 35 кВ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Пояснювальна записка має обсяг 61 сторінок, складається із 3 розділів та містить 6 ілюстрації, 5 таблиць, 20 використаних джерела. Мета роботи – розробка способів підвищення якості електричної енергії в розподільних пристроях 35 кВ. У даній роботі проаналізовано показники якості електроенергії та способи їх впливу на роботу електрообладнання. Визначено способи підвищення якості електроенергії за допомогою компенсації реактивної потужності. Зроблено аналіз впливу реактивної потужності на якість електроенергії та розкрито основні характеристики сучасних компенсуючих установок. Розкрито особливості компенсації реактивної потужності в електричних мережах 35 кВ. Визначено засоби компенсації реактивної потужності та проведено техніко-економічний розрахунок параметрів установки поперечної компенсації для підстанції 35 кВ.
ENG: The explanatory note has a volume of 61 pages, consists of 3 sections and contains 6 illustrations, 5 tables, 20 sources used. The aim of the work is to develop ways to improve the quality of electrical energy in 35 KV switchgears. This paper analyzes the quality indicators of electricity and how they affect the operation of electrical equipment. Ways to improve the quality of electricity by compensating for reactive power are determined. The analysis of the influence of reactive power on the quality of electricity is made and the main characteristics of modern compensating installations are revealed. The features of reactive power compensation in 35 kv electric networks are revealed. the means of reactive power compensation are determined and a technical and economic calculation of the parameters of the transverse compensation installation for a 35 KV substation is carried out.
Description
Keywords
відхилення напруги, компенсація реактивної потужності, реактивна потужність, електроенергія, якість електроенергії, electricity, reactive power compensation, power quality, voltage deviation, reactive power, ВКР, КІСЕ
Citation
Безверхий Д. В. Підвищення якості електричної енергії в розподільних пристроях 35 кВ : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник Д. О. Босий ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 61 с.