Графічні засоби побудови стислого тексту в українському медіадискурсі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міжнародний гуманітарний університет, Одеса
Abstract
UK: У статті аналізуються види графічних засобів, використовуваних в українському мас-медійному дискурсі, їхній прагматичний та семантичний потенціал у різних медіажанрах, роль у формальній та інформаційній структурах стислого тексту. Повний текст.
RU: В статье анализируются виды графических средств, используемых в украинском масс медийном дискурсе, их прагматический и семантический потенциал в разных медиажанрах, роль в формальной и информационной структурах сжатого текста.
EN: The aim of this article is to analise graphic means of compressed texts in Ukrainian mass media discourse, determine their pragmatic and semantic potential in different media genres, and their role in formal and information structure of the compressed text.
Description
І. Мірошниченко: ORCID 0000-0002-7538-1608
Keywords
мас-медійний дискурс, стислий текст, компресія інформації, графічні засоби мовної компресії, медіажанри, масс медийный дискурс, сжатый текст, компрессия информации, графические средства языковой компрессии, медиажанры, mass media discourse, compressed text, information condensation, graphic means of linguistic compression, media genres, КІМ
Citation
Мірошниченко І. Г. Графічні засоби побудови стислого тексту в українському медіадискурсі / І. Г. Мірошниченко // Наукові записки Міжнар. гуманітарного ун-ту. Чорноморські наук. студії : матер. третьої Міжнар. мультидисциплінарної конф., Одеса, 19.05.2017 р. – Одеса, 2017. – С. 148–152. Повний текст.