Спосіб розмінування ділянок місцевості від мін з магнітними підривачами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Спосіб розмінування ділянок місцевості від мін з магнітними підривачами, в якому електромагнітне поле створюють за допомогою електромагнітної приставки до мінних тралів і цим самим приводять в дію магнітні підривачі. Для скорочення часу та підвищення безпеки розмінування місцевості від мін електромагнітне поле створюють над будь-якою точкою мінного поля за допомогою генератора лазерного випромінювання, променем якого сканують по мінному полю. Над мінним полем розпилюють об'ємну електропровідну суспензію з порошку або емульсії, а на лазерний генератор та на місцевість подають протилежні змінні потенціали високої напруги.
RU: Способ разминирования участков местности от мин с магнитными подрывателями, в котором электромагнитное поле создают с помощью электромагнитной приставки к минным тралам и этим приводят в действие магнитные подрыватели. Для сокращения времени и повышения безопасности разминирования местности от мин электромагнитное поле создают над любой точкой минного поля с помощью генератора лазерного излучения, лучом которого сканируют минное поле. Над минным полем распыляют объемную электропроводную суспензию из порошка или эмульсии, а на лазерный генератор и на местность подают противоположные переменные потенциалы высокого напряжения.
EN: A method for mine clearing of areas of locality with removal of mines with magnetic fuses in which electromagnetic field is formed by means of electromagnetic attachment to mine sweepers and thus magnetic fuses are brought into effect. To decrease time and to increase safety of mine clearing at locality, electromagnetic field is formed over any point of mine field by means of generator of laser radiation, with its beam one scans mine field. Over mine field one sputters volumetric electroconductive suspension of powder or emulsion, and to laser generator and locality one applies opposite high-voltage alternating potentials.
Description
І. Петрівський: ORCID 0000-0002-7594-1775
Keywords
МПК F41H 11/00, вибухонебезпечні предмети, розмінування, мінні поля, міна з неконтактними магнітними підривачами, патент, КВПС
Citation
Спосіб розмінування ділянок місцевості від мін з магнітними підривачами: пат. 80999 Україна: МПК F41H 11/00. № a200506035; заявл. 21.06.2005; опубл. 26.11.2007, Бюл. № 19. 2 с.