Розробка раціональних конструкцій автомобільного шляхопроводу по проїзду О. Гальченко у м. Дніпро

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій
Abstract
UK: Магістерська робота виконана на 90 сторінках, містить 5 ілюстрацій, 5 таблиць та 28 використаних джерел. В магістерській роботі виконано аналіз сучасного стану автомобільного шляхопроводу по проїзду О. Гальченко у місті Дніпро. Проведене варіантне проектування раціонального варіанту будівництва шляхпроводу. Виконано техніко-економічне порівняння варіантів будівництва, розроблені основи охорони праці та безпеки під час проведення будівництва. Мета роботи – розробка раціональних конструкцій автомобільного шляхопроводу по проїзду О. Гальченко у м. Дніпро. Об’єкт дослідження або розробки – автодорожній шляхопровід. Предмет дослідження – напружено-деформований стан споруди. Метод дослідження – аналітичний.
EN: The master's thesis consist of 90 pages, contains 5 illustrations, 9 tables and 28 sources. The master's thesis analyzes the current state of the road overpass on the road O. Galchenko in Dnipro. Has been conducted a variant design of a rational version of the construction of the overpass. Has been made a technical and economic comparison of construction options. Has been developed basics of labor protection and safety during construction. The purpose of the work is the development of rational constructions of the road overpass on the passage of O. Galchenko in Dnipro. The object of research or development is a highway overpass. The subject of research is the stress-strain state of the structure. The research method is analytical.
Description
Keywords
міст, шляхопровід, фізико-географічна характеристика району, клімат, гідрографія, стояни, проміжні опори, мостове полотно, насип, будівельний майданчик, bridge, overpass, physical and geographical characteristics of the district, climate, hydrography, stands, intermediate supports, bridge deck, embankment, construction site, КВР, КТІ
Citation
Трусов С. О. Розробка раціональних конструкцій автомобільного шляхопроводу по проїзду О. Гальченко у м. Дніпро : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник В. В. Марочка ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 90 с.