Культурно-просвітницька робота бібліотеки КНУКіМ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Висвітлено важливість духовно-моральної та культурно-просвітницької виховної роботи бібліотеки ВНЗ у формуванні особистісних якостей сучасного студента.
RU: Отображена важность культурно-просветительской и воспитательной работы библиотек вузов в формировании личностных качеств современного студента.
EN: Importance of cultural-educational and upbringing activities of university libraries for upbringing of the student youth is highlighted.
Description
Толочко, C. Є. Культурно-просвітницька робота бібліотеки КНУКіМ [Електронний ресурс] / С. Є. Толочко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ междунар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4269698.
Keywords
бібліотека ВНЗ, культурно-просвітницька робота, виховна робота бібліотеки, духовність, виховання студентської молоді, виставкова діяльність, віртуальні виставки, библиотека вуза, культурно-просветительская работа, воспитательная работа библиотеки, духовность, воспитание студенческой молодежи, выставочная деятельность, виртуальные выставки, university library, cultural-educational activities, upbringing activities in library, spirituality, upbringing of student youth, exhibition activities, virtual exhibition
Citation