III Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій»

Permanent URI for this collection

III Международная научно-практическая конференция «Библиотека университета на новом этапе развития социальных коммуникаций»
The III International scientific and practical conference "University's Library at a New Stage of Social Communications Development"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 63
 • Item
  Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 1–2 грудня 2016 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016)
  UA: До збірки увійшли доповіді вчених і практиків бібліотечно-інформаційної сфери вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, теоретиків і практиків культурно-освітньої сфери, наукових видавництв, фахівців з питань розвитку інформаційних технологій і систем, вчених і практиків у галузі соціальних комунікацій. Матеріали збірника відображають всі аспекти еволюції бібліотек ВНЗ, конкретизують питання теорії і практики бібліотечно-інформаційної справи в перехідний період від ери документальної комунікації та книжкової культури до епохи електронної комунікації і мультимедійної культури.
 • Item
  Можливості створення електронних конференцій за допомогою платформи Open Conference Systems: погляд бібліотекаря
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Помінова, Ольга Василівна
  UK: В доповіді описані можливості створення електронних конференцій відкритого доступу на базі платформи Open Conference Systems (OCS) у вищих навчальних закладах. Представлено роль університетських бібліотек у цих процесах. Розглянуте поетапне створення сайтів наукових конференцій Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДНУЗТ). Вказані переваги використання OCS.
 • Item
  Соціальні комунікації – зброя масового ураження. Роздуми постраждалої
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Петрова, Ганна Олексіївна
  UK: На прикладі Донецької ОУНБ показано місце бібліотеки, як соціального інституту, зміни у організації роботи бібліотеки у період співіснування різнорідних політичних та соціальних сил, її вплив на ідеологічні, соціальні та політичні процеси у суспільстві.
 • Item
  Бібліотечний супровід видавничої діяльності в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Друченко, Марина Леонідівна; Соловяненко, Денис Володимирович
  UK: Представлено досвід діяльності Науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у сприянні розвитку наукових періодичних видань ВНЗ. Відзначено, що запровадження моделі «Library Publishing» сприяє розширенню партнерських відносин між редакціями періодичних видань НТУУ «КПІ», наближенню рівня наукової періодики до міжнародних стандартів та покращенню значимості бібліотеки в університеті.
 • Item
  Маркетинг бібліотеки вищого навчального закладу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Мямліна, Антоніна Владиславівна
  UK: У статті розглянуті можливості внутрішньої реклами бібліотеки вищого навчального закладу, яка має сприяти підвищенню зацікавленості студентів у книжках бібліотеки ВНЗ, послугах, що надає бібліотека, та, як результат, підвищенню якості навчання. Пропонується скористатися досвідом відомих кампаній промоції бібліотек “@your library”, “use school library” та іншої рекламної діяльності бібліотек і бібліотечних асоціацій, а також промоції літератури та міфологем, які задіяні.
 • Item
  Always-Already: Library Services in Support of the Digital Humanities
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Worthey, Glen
  EN: The thesis of this paper is simple: the digital humanities (DH) can and should make a happy home in the modern research library, and this has been true for decades. What? – Some may ask. – You mean to say that DH has been around for decades? Yes, – I say – and not only that, but DH has some very serious theoretical and practical forebears from almost a hundred years ago: the Russian Formalists, who even today have some important things to teach us not only about DH in general, but also about DH in the library.
 • Item
  Культурно-просвітницька робота бібліотеки КНУКіМ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Толочко, Світлана Євгенівна
  UK: Висвітлено важливість духовно-моральної та культурно-просвітницької виховної роботи бібліотеки ВНЗ у формуванні особистісних якостей сучасного студента.
 • Item
  Бібліотека – простір єднання, центр формування духовності та патріотизму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Скаченко, Олена Олексіївна
  UK: У статті висвітлюються принципи формування духовних цінностей і пріоритетів, напрямки патріотичного виховання студентської молоді, що реалізуються у Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв.
 • Item
  Особливості побудови моделі ідеології бібліотечної спільноти
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Якубенко, Ярослав Анатолійович
  UK: Важливим елементом у ході побудови моделі ідеології є аналіз основних тенденцій розвитку бібліотеки в умовах соціально-економічних перетворень, співвідношення основних чинників, що визначають динаміку цього процесу. Такий підхід дає змогу вирішити одну iз найважливіших проблем дослідження: відбір основних ознак, яким має відповідати уявна модель бібліотеки.
 • Item
  Університетська бібліотека як мінісуспільний простір у творчому самовираженні особистостей
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Шкира, Ольга Іванівна
  UK: У статті розглядається один із напрямків гуманітарно-просвітницької діяльності книгозбірні ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – формування загальнолюдських цінностей та сприяння гармонійного розвитку молоді через творче самовираження особистості.
 • Item
  Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю бібліотек України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Рибка, Лариса Анатоліївна
  UK: В статті розглядаються шляхи отримання економічної самостійності, перебування в умовах кризи і конкурентної боротьби за виживання. Все це поставило перед бібліотеками питання забезпечення їх життєдіяльності та доводу суспільству своєї необхідності. Стаття розкриває поняття бібліотечного менеджменту, бібліотечного маркетингу, наводить різницю між комерційним та некомерційним маркетингом.
 • Item
  Студенческий плагиат: причины и предупреждение (практика научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета)
  (Дніпропетровський національний університет залізничого транспорту імени академика В. Лазаряна, 2016) Киричок, Ирина Васильевна; Павленко, Татьяна Борисовна
  RU: Представлен опыт Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета по исследованию проблем студенческого плагиата как практики академической недобросовестности. Проанализированы причины этого явления, определены эффективные средства борьбы с ним. Намечены конкретные шаги по формированию новой культуры обучения и преподавания в ХНМУ.
 • Item
  Менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Винокурова, Світлана Геннадіївна
  UK: Стаття присвячена питанням менеджменту якості в бібліотечній діяльності, приділено увагу роботі з персоналом у ході набуття досвіду впровадження менеджмента якості в навчальних закладах України. Висвітлено вплив впровадження системи менеджменту якості на результати діяльності бібліотеки.
 • Item
  Громадські організації та їх роль в реалізації завдань міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Лапська, Ольга Олегівна
  UK: У статті зосереджено увагу на ролі громадських організацій для суспільства, що представляють інтереси різних груп та забезпечують взаємозв’язок органів державної влади і суспільства. Здійснено аналіз діяльності Української бібліотечної асоціації, що сприяє розвитку міжнародного співробітництва у всіх сферах бібліотечної справи. Визначено важливість створення громадських організацій для покращення міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі України.
 • Item
  Інформатизація суспільства та трансформація діяльності бібліотек вищих навчальних закладів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Лук’яненко, В’ячеслав Вікторович
  UK: В статті розглядаються питання інформатизації та трансформації діяльності бібліотек вищих навчальних закладів України. Певну увагу приділено розгортанню процесів медіатизації інформаційного середовища та їх вплив на суспільство.
 • Item
  Підготовка фахівців бібліотечної галузі в умовах інформатизації суспільства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Каракоз, Олена Олександрівна
  UK: Розглянуто основні засади підготовки фахівців бібліотечної галузі в умовах інформатизації суспільства. Висвітлені та проаналізовані сучасні концепції модернізації вищої бібліотечної освіти. Показано сучасні тенденції змістових й організаційних засад вищої бібліотечної освіти. Виявлено проблеми розвитку фахової та практичної підготовки студентів ВНЗ. Визначено фактори підвищення рівня підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для сфери бібліотечної галузі.
 • Item
  Бібліотечний менеджмент і маркетинг в системі управління бібліотекою вищого навчального закладу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Горбань, Юрій Іванович
  UK: У статті висвітлюються питання менеджменту та маркетингу в управлінні діяльністю бібліотеки вищого навчального закладу. Розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовищ на розвиток бібліотеки.
 • Item
  Проект «Polska dla bibliotekarzy»: на шляху до євроінтеграції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Степанюк, Олена Леонідівна
  UK: Стаття присвячена співробітництву бібліотек різних форм підпорядкування. Автор розглядає міжсекторальні зв’язки між публічною бібліотекою (Дніпровська Центральна міська бібліотека) та науковими бібліотеками ВНЗ м. Дніпро, а саме: участь 16 працівників бібліотек у проекті «Polska dla bibliotekarzy». Метою проекту є навчити учасників ефективно користуватися польською мовою як на побутовому рівні, так і для професійного спілкування, що має розширити можливості для професійного зростання та налагодження міжнародних ділових та культурних зв’язків.
 • Item
  Електронні ресурси як складова інформаційного простору центральної міської бібліотеки імені в. г. Бєлінського (м. Харків)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Колоскова, Галина Валеріївна
  UK: Розглядаються елементи інформаційного простору Центральної міської бібліотеки імені В. Г. Бєлінського (м. Харків). Визначаються роль і місце бібліотечних електронних інформаційних ресурсів у обслуговуванні та забезпеченні інформаційних потреб сучасного читача.
 • Item
  Потенціал і переваги використання соціальних медіа в бібліотеці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Пилипенко, Наталія Володимирівна
  UK: У статті розглядається та аргументується необхідність активного використання соціальних медіа для комунікацій із користувачами бібліотеки і задоволення їх інформаційних потреб. Визначено особливості сучасного етапу та перспективи подальшого розвитку інтернет-представництв бібліотеки в соціальних мережах.
Організатор конференції:
– Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університета залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Співорганізатори:
– Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара;
– Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
– Наукова бібліотека Маріупольского державного університету;
– Секція університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації.

Организатор конференции:
- Научно-техническая библиотека Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна.
Соорганизаторы:
- Научная библиотека Днепропетровского национального университета имени О. Гончара;
- Научная библиотека Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова;
- Научная библиотека Мариупольского государственного университета
- Секция университетских библиотек Украинской библиотечной ассоциации.

Conference Organizer:
- Scientific and Technical Library of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan.
Co-organizers:
- Scientific Library of Dnipropetrovsk National University Oles Honchar;
- Research Library of Admiral Makarov National University of Shipbuilding;
- Scientific Library of Mariupol State University;
- Section of University Libraries of Ukrainian Library Association.