Бібліотека – простір єднання, центр формування духовності та патріотизму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: У статті висвітлюються принципи формування духовних цінностей і пріоритетів, напрямки патріотичного виховання студентської молоді, що реалізуються у Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв.
RU: В статье освещаются принципы формирования духовных ценностей и приоритетов, направления патриотического воспитания студенческой молодежи, реализуемые в Научной библиотеке Киевского национального университета культуры и искусств.
EN: The article deals with the basic principles of formation of spiritual values and priorities, directions of patriotic education of students, implemented in the Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts.
Description
Скаченко, О. О. Бібліотека – простір єднання, центр формування духовності та патріотизму [Електронний ресурс] / О. О. Скаченко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4269692.
Keywords
Наукова бібліотека КНУКіМ, духовні цінності, патріотичне виховання, благодійні акції, проекти, Научная библиотека КНУКиИ, духовные ценности, патриотическое воспитание, благотворительные акции, проекты, Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts, spiritual values, patriotic education, charity events, projects
Citation