Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Київ
Abstract
UK: Метою статті є аналіз перспектив розвитку промислових та комунально-складських територій з визначенням оптимального використання. Виконано аналіз існуючого використання промислових територій на підставі статистичних даних. Виконано аналіз ефективності використання промислових територій Києва. Проведені дослідження дають можливість науково обґрунтувати принципи планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови. Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови має ґрунтуватись на оцінці перспектив розвитку промислових та складських територій з визначенням оптимального їх використання.
RU: Целью статьи является анализ перспектив развития промышленных и коммунально-складских территорий с определением оптимального использования. Выполнен анализ существующего использования промышленных территорий на основании статистических данных. Выполнен анализ эффективности использования промышленных территорий Киева. Проведенные исследования дают возможность научно обосновать принципы планирования мероприятий по модернизации промышленных объектов при комплексной реконструкции городской застройки. Планирование мероприятий по модернизации промышленных объектов при комплексной реконструкции городской застройки должно основываться на оценке перспектив развития промышленных и складских территорий с определением оптимального их использования.
Description
В. Ковальов: ORCID 0000-0001-6731-4192
Keywords
комплексна реконструкція, модернізація, вторинна забудова, промислові підприємства, раціональне використання територій, комплексная реконструкция, модернизация, вторичная застройка, промышленные предприятия, рациональное использование территорий, complex reconstruction, modernization, secondary development, industrial enterprises, rational use of territories, КПБД
Citation
Ковальов, В. В. Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови: [препринт] / В. В. Ковальов, С. П. Броневицький // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 2. – С. 320–323.