Розвиток силових якостей у дівчат 16-17 років, що займаються силовими видами фітнесу

Abstract
UK: Стаття присвячена проблемі розвитку силових якостей у дівчат 16 – 17 років, що займаються силовими видами фітнесу. Визначається вплив занять різними видами силового фітнесу на фізичний розвиток, фізичну та функціональну підготовленість дівчат.
RU: Статья посвящена проблеме развития силовых качеств у девушек 16 - 17 лет, занимающихся силовыми видами фитнеса. Определяется влияние занятий различными видами силового фитнеса на физическое развитие, физическую и функциональную подготовленность девушек.
Description
Keywords
силові якості у дівчат, силові види фітнесу, види силового фітнесу, фізичний розвиток, фізична та функціональна підготовленість дівчат, силовые качества у девушек, силовые виды фитнеса, виды силового фитнеса, физическое развитие, физическая и функциональная подготовленность девушек, power quality of the girls, power kinds of fitness, types of power fitness, physical development, physical and functional readiness of girls, КФВ
Citation
Тилічко, О. В. Розвиток силових якостей у дівчат 16 – 17 років, що займаються силовими видами фітнесу / О. В. Тилічко, А. В. Федоряка // Матеріали XV Міжнар. науково-практич. конф. молодих вчених. — Суми, 2015. — С. 215—218.