Визначення раціонального плану маневрової роботи при формуванні подач вагонів на вантажні фронти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Об’єктом розробки дипломної роботи є конструкція та технологічні процеси роботи сортувальної станції. Метою даної роботи є удосконалення технології роботи сортувальної станції Н в умовах збільшення обсягів роботи. В роботі визначені обсяги роботи сортувальної станції н, виконано аналіз недоліків її конструкції та технології, перевірено відповідність колійного розвитку визначеним обсягам роботи, проаналізовані варіанти технології формування багатогрупних составів на станції і вибрана краща із них, розглянуто питання вибору раціонального варіанту розташування спеціалізованого безгірочного сортувального пристрою, перевірено працездатність станції за допомогою добового плану-графіку. Галузь застосування – інфраструктура залізничного транспорту України.
EN: The object of thesis development is the design and technological processes of the sorting station. The purpose of this work is to improve the technology of the sorting station N in terms of increasing the volume of work. The scope of work of the sorting station n is determined, the analysis of shortcomings of its design and technology is performed, the compliance of track development with the defined volumes of work is checked, the variants of technology of formation of multigroup formations at the station are analyzed and the best of them the efficiency of the station was checked with the help of a daily schedule. Scope - infrastructure of railway transport of Ukraine.
Description
Keywords
удосконалення, сортувальна станція, технічне оснащення, технологія роботи, методи формування багатогрупних составів, графічне моделювання, improvement, sorting station, technical equipment, technology of work, methods of formation of multigroup structures, graphic modeling, ВКР
Citation
Хміль С. В. Визначення раціонального плану маневрової роботи при формуванні подач вагонів на вантажні фронти : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – транспортні технології / наук. керівник І. Я. Сковрон ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 146 с.