Магістерські роботи кафедри Транспортні вузли

Permanent URI for this collection

UKR: Магістерські роботи кафедри "Транспортні вузли"
ENG: Master Thesis "Transportation Hubs"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 56
 • Item
  Дослідження та вибір варіантів перевезення продукції підприємств автотранспортом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Цоцко, Ірина Володимирівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 97 сторінках, містить 15 рисунків, 12 таблиць та 43 використані джерела. В магістерській роботі виконано аналіз сучасного стану питання моделювання та прогнозування руху автотранспорту; аналіз роботи автомобільного транспорту України; вибір варіанту організації перевезення продукції автотранспортом; розрахунок техніко-економічних показників обраного варіанту перевезення; безпеки та охорони праці при перевезенні вантажу автомобільним транспортом. Метою роботи є дослідження варіантів організації перевезень вантажу автотранспортом. Об’єкт дослідження – процес перевезення продукції автомобільним транспортом. Предмет дослідження – взаємозв’язки показників транспортних засобів при розвезенні вантажів.
 • Item
  Вибір раціональної схеми перевезень негабаритних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Студенікін, Богдан Вячеславович
  UKR: Магістерська робота складається зі вступу, 6 розділів, висновків та 4 додатків, містить 22 ілюстрації, 8 таблиць та 29 літературних джерел. Об’єктом розробки дипломної роботи є процес перевезення негабаритних вантажів у міжнародному сполученні. Предметом розробки дипломної роботи є взаємозв’язок параметрів схеми доставки вантажу автомобільним транспортом з транспортними витратами та ризиками. Метою даної роботи є підвищення ефективності міжнародного автомобільного перевезення негабаритного вантажу за рахунок оптимізації схеми перевезення з врахуванням ризиків. В роботі визначені виконаний аналіз публікацій, статистичних даних та нормативних документів з організації автомобільних перевезень негабаритних вантажів, виконано вибір рухомого складу та маршруту перевезення, проведено оцінку транспортних витрат за маршрутами перевезень з врахуванням ризиків.
 • Item
  Оптимізація доставки дрібнопартійних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Солод, Валерія Костянтинівна
  UKR: Магістерська робота складається зі вступу, 6 розділів, висновків та 3 додатків, містить 29 ілюстрацій, 13 таблиць та 20 літературних джерел. Об’єктом розробки дипломної роботи є процес перевезення дрібнопартійних вантажів у міжнародному сполученні. Предметом розробки дипломної роботи є взаємозв’язок витрат з параметрами схеми перевезення та рівнем ризиків. Метою даної роботи є мінімізація витрат вантажовласників за рахунок удосконалення схеми перевезення дрібнопартійних вантажів у міжнародному сполученні з врахуванням ризиків. В роботі виконаний аналіз публікацій, статистичних даних та нормативних актів в сфері організації міжнародної доставки дрібнопартійних вантажів, розроблені альтернативні схеми доставки, визначені тривалість та вартість перевезення, оцінені ризики затримки вантажів.
 • Item
  Техніко-технологічне забезпечення логістичного ланцюга постачання зернових вантажів залізничним транспортом на експорт в умовах ризиків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Яковцов, Костянтин Ігорович
  UKR: Магістерська робота виконана на 99 сторінках, містить 25 рисунків, 21 таблицю, бібліографія включає 130 найменувань. В роботі розглянуто проблеми залізничних перевезень зернових вантажів у міжнародному сполученні на експорт через морські порти. Виконано оцінку інвестиційних проектів щодо придбання нових вагонів для організації перевезень зернових вантажів в умовах ризиків. Розглянуто різні сценарії можливих інвестицій – інвестиції за умов лізингу, інвестиції з допомогою власних фінансових ресурсів, придбання вагонів їхнього подальшої здачі у найм вантажовідправникам зерна та придбання вагонів в організацію перевезень власної зернової продукції. Розрахунки показали, що інвестиційні проекти є економічно ефективними, у терміни їх окупності становлять 4…7 років. Окрім того, виконано техніко-економічну оцінку маршрутизації перевезень зерна з великих станцій навантаження у один з портів Чорного моря, в т.ч. за умови організації руху маршрутних поїздів за розкладом.
 • Item
  Підвищення ефективності взаємодії вантажних станцій та під’їзних колій в умовах демонополізації ринку транспортних послуг
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Слесь, Дар’я Сергіївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 137 сторінках, містить 19 рисунків, 37 таблиць, бібліографія включає 74 найменування. В роботі розглянуто проблеми функціонування вантажних станцій та залізничного транспорту під’їзних колій в сучасних умовах, що характеризуються демонополізацією ринку транспортних послуг, визначені основні недоліки в роботі та напрямки їх вирішення, проаналізовано досвід науковців у розробці математичних методів дослідження та удосконалення параметрів вантажних станцій. Апробацію виконано на прикладі вантажної станції К, що обслуговує велике промислово місто та декілька під’їзних колій підприємств. В роботі проаналізоване технічне оснащення та технологія роботи станції, визначені перспективні обсяги роботи, виконане нормування тривалості виконання операцій, виконана перевірка відповідності колійного розвитку обсягам роботи, а також графоаналітичне моделювання роботи станції. При розробці технології роботи запропоновано ряд удосконалень щодо організації взаємодії станції та під’їзних колій. На основі результатів моделювання визначено найбільш раціональні варіанти організації роботи критого складу при різному вхідному вантажопотоці.
 • Item
  Удосконалення технології роботи вантажної станції Б у зв'язку з примиканням нової під'їзної колії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Свірський, Артем Андрійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 110 сторінках, містить 2 ілюстрації, 14 таблиць та 68 використані джерела. В дипломній роботі виконано удосконалення технології роботи вантажної станції при взаємодії з під’їзними коліями. З цією метою було розглянуто технічне оснащення станції Б, визначено обсяги її роботи, розраховано норми часу на виконання технологічних операцій та кількість навантажувально-розвантажувальних пристроїв та визначено завантаження основних пристроїв та елементів станції; розглянуті питання екології та безпеки праці. Також в дипломній роботі виконано розрахунок оптимальної кількості подач і навантажувально-розвантажувальних пристроїв для підприємства з виробництва меблів та визначено витрати, що пов’язані з обслуговуванням під’їзної колії меблевої фабрики при прийнятому варіанті обслуговування. Об’єкт дослідження – вантажна станція з під’їзними коліями. Предмет дослідження – технологія роботи вантажної станції при взаємодії з під’їзними коліями. Метод дослідження – аналітичний, графічний.
 • Item
  Удосконалення конструкції та технології роботи з місцевими вагонами на станції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Мосійчук, Владислав Володимирович
  UKR: Магістерська робота виконана на 118 сторінках, містить 16 рисунків, 35 таблиць та 72 використані джерела. В магістерській роботі визначені обсяги роботи сортувальної станції О, виконано аналіз недоліків її конструкції та технології, перевірено відповідність колійного розвитку визначеним обсягам роботи, проаналізовані варіанти технології багатогрупної підбірки місцевих вагонів на станції і запропоновано раціональний підхід до вибору методу формування, а також перевірено працездатність станції за допомогою добового плану-графіку. Метою даної дипломної роботи є удосконалення технології роботи сортувальної станції О в умовах роботи з місцевими вагонами. Об’єктом розробки дипломної роботи є конструкція та технологічні процеси роботи сортувальної станції.
 • Item
  Удосконалення технології роботи дільничної станції К при збільшенні місцевого вагонопотоку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Коротков, Іван Володимирович
  UKR: Магістерська робота виконана на 130 сторінках, містить 14 рисунків, 18 таблиць та 63 використані джерела. В магістерській роботі визначені обсяги роботи дільничної станції, перевірено відповідність колійного розвитку визначеним обсягам роботи, детально розроблено два варіанти удосконалення колійного розвитку станції, виконано їх технічне порівняння, визначено черговість подачі вагонів на під’їзні колії та метод формування подач вагонів, розглянуті питання безпеки при виконанні маневрів. Метою роботи є підвищення ефективності роботи дільничної станції за рахунок удосконалення технології роботи. Об’єкт дослідження – є технологічні процеси роботи дільничної станції.
 • Item
  Удосконалення конструкції та технології роботи вузлової дільничної станції Н
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Радченко, Ірина Валеріївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 129 сторінках, містить 16 рисунків, 23 таблиці та 72 використаних джерела. В магістерській роботі визначені обсяги роботи дільничної станції Н, виконано аналіз недоліків її конструкції та технології, визначено технологічні норми, перевірено відповідність колійного розвитку визначеним обсягам роботи, детально розроблено два варіанти удосконалення колійного розвитку сортувального парку, виконано їх технічне порівняння, визначено вартість реконструкції станції. Мета дослідження полягає в удосконаленні конструкції та технології роботи вузлової дільничної станції Н у зв’язку з суттєвим збільшенням обсягів переробки вагонів. Об’єкт дослідження – конструкція та технологічні процеси роботи дільничної станції Н.
 • Item
  Удосконалення технічного оснащення та організації роботи сортувальної станції Л з метою зменшення простою транзитних вагонів з переробкою
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Носалюк, Тетяна Володимирівна
  UKR: Дипломний проект складається зі вступу, 11 розділів, висновків та 4 додатків. Повний обсяг проекту – 132 сторінки; з них основний текст на 120 сторінці містить 19 ілюстрацій, 16 таблиць та 46 літературних джерела. Об’єктом розробки дипломного проекту є технічне оснащення приймально-відправних парків сортувальної станції Л. Метою проекту є удосконалення технічного оснащення та організації експлуатаційної роботи сортувальної станції Л, в результаті якого зменшення простою транзитних вагонів з переробкою. У проекті визначені обсяги роботи сортувальної станції, виконано аналіз недоліків її конструкції та технології, перевірено відповідність колійного розвитку визначеним обсягам роботи, змодельовано варіанти роботи приймально-відправних парків при різному технічному оснащенні. Виконано техніко-економічне порівняння, на основі якого обрано оптимальний варіант технічного оснащення парків. Розроблено добовий план-графік роботи станції, визначено його технічні показники та розглянуто питання організації роботи станції по забезпеченню безпеки руху при розформуванні составів, а також забезпечення безпеки працівників у технологічному процесі та дії у надзвичайних ситуаціях.
 • Item
  Визначення раціонального варіанту удосконалення колійного розвитку дільничної станції у зв’язку з примиканням нової лінії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Кравчук, Дмитро Валерійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 108 сторінках, містить 9 рисунків, 35 таблиць та 56 використаних джерел. В магістерській роботі визначені обсяги роботи дільничної станції Д, виконано аналіз недоліків її конструкції та технології, визначено технологічні норми, перевірено відповідність колійного розвитку визначеним обсягам роботи, вибрано кращий варіант примикання нового підходу із М, детально розроблено два варіанти горловин нового приймально-відправного парку, виконано їх економічне порівняння, визначено вартість спорудження цього парку за варіантами та вибрано кращий із них за мінімумом модифікованих витрат. Мета дослідження полягає в удосконаленні конструкції дільничної станції Д у зв’язку з примиканням нового підходу із М. Об’єкт дослідження – конструкція та технологічні процеси роботи дільничної станції Д.
 • Item
  Підвищення якості транспортно-логістичного обслуговування з використанням методів управління ризиками
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Коваленко, Станіслав Володимирович
  UKR: Магістерська робота виконана на 124 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 23 таблиці та 53 літературних джерела. В магістерській роботі було розглянуто можливість удосконалення функціонування транспортного оператора в умовах ризиків. В роботі визначено основні фактори, які призводять до виникнення ризиків під час організації та реалізації перевезення вантажів у контейнерах. Проведений аналіз методів якісної й кількісної оцінки ризиків та запропонована методика оцінки ризикової стійкості транспортного оператора на базі багатофакторної моделі. Розроблено рекомендації щодо застосування методів ризик-менеджменту. З метою підвищення безпеки та безперебійності функціонування запропоновано типову організаційну структуру транспортного оператора вцілому та відділу керування ризиками зокрема. Метою роботи є підвищення якості транспортно-логістичного обслуговування. Об’єкт дослідження – процес функціонування транспортного оператора.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи сортувальної станції в залізничному вузлі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Квач, Андрій Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 118 сторінках, містить 12 рисунків, 30 таблиць та 66 використаних джерел. В магістерській роботі визначені розрахункові обсяги роботи станції К, виконана перевірка роботи сортувальної гірки, визначені технічне норми тривалості основних операцій, перевірена відповідність колійного розвитку станції К розрахунковим обсягам її роботи, розроблено технологію роботи. Виконано дослідження та оптимізацію технічного оснащення і технології роботи парку прибуття станції К, в результаті яких були отримані залежності експлуатаційних показників роботи парку приймання за умов різної технічної оснащеності. Мета дослідження полягає в підвищення ефективності функціонування сортувальної станції в умовах зміни обсягів вагонопотоку з переробкою за рахунок удосконалення конструкції її колійного розвитку, технічного оснащення і технології роботи. Об’єкт дослідження – процес функціонування сортувальної станції К.
 • Item
  Удосконалення технічного оснащення підсистеми розформування сортувальної станції Н в умовах збільшення обсягів роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Гладких, Дмитро Євгенович
  UKR: Магістерська робота виконана на 107 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 25 таблиць та 54 використаних джерела. В дипломній роботі розглянута техніко-експлуатаційна характеристика станції Н, визначено обсяги її роботи, розраховано норми часу на виконання технологічних операцій, проаналізовано експлуатаційну роботу станцій Н, визначено раціональну технологію обробки составів в парку прийому. Виконано графічне моделювання роботи станції у вигляді добового плану-графіку роботи та визначено показники функціонування станції. Мета роботи – підвищення ефективності роботи сортувальної станції у залізничному вузлі. Об’єкт дослідження – сортувальна станція. Предмет дослідження – є конструкція та технологічні процеси роботи сортувальної станції. Метод дослідження – аналітичний, імітаційний, графічний.
 • Item
  Дослідження та удосконалення варіантів організації руху в окремому районі міста
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Гайдук, Артур Леонідович
  UKR: Магістерська робота виконана на 117 сторінках, містить 9 рисунків, 16 таблиць та 63 використаних джерел. В роботі було проведено дослідження функціонування гілки системи міського пасажирського транспорту на прикладі найбільш завантаженого автобусного маршруту одного з районів міста. На основі аналізу проблем, які виникають під час проектування мережі та її роботи були сформовані критерії ефективності функціонування системи громадського транспорту з точок зору усіх учасників перевізного процесу. Були досліджені обсяги пасажиропотоків за напрямками та часом доби і розрахована собівартість використання рухомого складу різної місткості, досліджений вплив зміни інтервалу на завантаженість маршруту і економічні показники його роботи. На основі отриманих результатів була обґрунтована доцільність та надані пропозиції щодо проведення реорганізації функціонування маршруту. Об’єкт дослідження - процес функціонування мережі громадського транспорту міста. Мета роботи - дослідження ефективності функціонування гілки мережі міського пасажирського транспорту в окремому районі міста.
 • Item
  Оптимізація логістичного забезпечення ритейлу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Волошко, Костянтин Сергійович
  UKR: Магістерська робота складається зі вступу, 6 розділів, висновків та 5 додатків, містить 37 ілюстрацій, 27 таблиць та 48 джерел у літературному списку. Об'єктом дослідження є логістичний процес в ритейлинговій мережі. Метою магістерської дипломної роботи є удосконалення техніко-технологічних параметрів логістичної системи забезпечення доставки продукції в точки роздрібного продажу. В роботі розроблено порядок зберігання продукції та її розвезення автомобільним транспортом по пунктах роздрібної торгівлі. В ході вирішення вказаної задачі визначені раціональні об’ємно-планувальні характеристики складу та економічно обґрунтовано оптимальну систему управління запасами в умовах ризиків затримки поставок. Також був проведений аналіз показників роботи торговельної мережі, розроблено варіанти маршрутів розвезення вантажів та виконано їх техніко-економічне порівняння. В результаті розроблено графік роботи вантажного автомобілів. Крім того, в роботі розглянуті питання впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище.
 • Item
  Удосконалення технології роботи технічних станцій з метою покращення показників її функціонування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Волокітін, Ден Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 96 сторінках, містить 12 рисунків, 14 таблиць та 38 використаних джерел. В дипломі виконано моделювання роботи парку приймання з наявною кількістю бригад оглядачів вагонів, в результаті якого отримано значний простій составів транзитних поїздів у розформування в очікуванні їх технічного обслуговування. Для зменшення тривалості знаходження поїздів в підсистемі розформування запропоновано збільшити кількість бригад оглядачів вагонів на одну в денну та нічну зміни роботи. При цьому значно покращились показники функціонування парку прийому поїздів в частині технічного обслуговування: зменшилась тривалість непродуктивних простоїв составів, а також зменшилось навантаження на оглядачів вагонів до раціонального рівня. Для обґрунтування доцільності збільшення числа бригад оглядачів вагонів виконано порівняння витрат, пов’язаних з утриманням додаткового штату оглядачів вагонів та витрат, пов’язаних з простоєм поїздів на коліях парку приймання сортувальної станції. Об’єкт дослідження - процес функціонування сортувальних станцій. Мета роботи - підвищення ефективності функціонування сортувальної станції за рахунок удосконалення технології обслуговування вантажних поїздів.
 • Item
  Оцінка надійності та ризиків процесу експлуатації об'єктів інфраструктури залізничного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Васюра, Олена Вікторівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 104 сторінках, містить 24 рисунка, 15 таблиць та список використаних джерел з 41 найменування. В магістерській роботі обґрунтована актуальність наукової проблеми щодо оцінки ризиків та безпеки експлуатації транспортної інфраструктури. Проаналізовані основні фактори, що впливають на надійність процесу експлуатації транспортної інфраструктури. Розглянуто математичні моделі, що описують кількісні характеристики процесів виникнення та усунення різних інцидентів, пов’язаних з експлуатацією об'єктів залізничної транспортної інфраструктури. Представлена імітаційна модель процесу експлуатації, що дозволяє провести статистичний аналіз взаємозв’язку між рівнем технічних ризиків у вигляді затримок у русі поїздів протягом часу усунення відмов об’єктів залізничної транспортної інфраструктури, характеристиками виробничого процесу експлуатації та рівнем надійності об’єктів залізничної транспортної інфраструктури. Виконано обробку результатів статистичного моделювання та оцінки рівня технічних та економічних ризиків, пов’язаних із функціонуванням об’єктів залізничної транспортної інфраструктури. Вирішено практичну задачу оцінки ризику відмови елементу інфраструктури залізничного транспорту та оцінки рівня безпеки перевізного процесу на основі техніко-економічних показників. Галузь застосування – інфраструктура залізничного транспорту України.
 • Item
  Підвищення експлуатаційної надійності вантажної станції Б шляхом вибору її раціональних параметрів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Васюра, Олександр Сергійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 97 сторінках, містить 21 рисунок, 10 таблиць та список використаних джерел з 91 найменування. В магістерській роботі виконано аналіз наукових робіт стосовно проблеми підвищення надійності функціонування залізничних станцій та методів імітаційного моделювання їх роботи. Виконана техніко-експлуатаційна характеристика роботи вантажної станції Б. Запропоновано декілька варіантів удосконалення колійного розвитку вказаної станції, технології обробки вантажних поїздів та використання додаткового технічного оснащення. Для оцінки ефективності запропонованих рішень використана імітаційна модель залізничної станції. В роботі розглянуто її структуру, виконано її ідентифікацію. За результатами імітаційного моделювання визначено економічний ефект від впровадження ефективного варіанту використання раціональних техніко-технологічних параметрів залізничної станції. Галуззю застосування результатів дипломної роботи є залізничні станції мережі залізниць України.
 • Item
  Реконструкція сортувальної станції К з метою створення опорної технічної станції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Бондаренко, Юлія Дмитрівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 131 сторінці, містить 15 ілюстрацій, 13 таблиць та 42 літературних джерела. В магістерській роботі було визначено обсяги роботи сортувальної станції, виконано аналіз недоліків її конструкції та технології, перевірено відповідність колійного розвитку визначеним обсягам роботи, детально розроблено варіанти колійного розвитку нового парку прийому, розраховано додаткові експлуатаційні витрати в залежності від конструкцій горловин, обрано найбільш раціональну конструкцію, для перевірки якості роботи сортувальної станції після реконструкції та удосконалення технології роботи розроблено добовий план-графік та визначено його показники. Метою роботи є створення опорної технічної станції за рахунок реконструкції сортувальної станції К. Об’єкт дослідження – конструкція та технологічний процес роботи сортувальної станції.