Кафедра "Електропостачання залізниць" — 85 років

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: Завданням кафедри Електропостачання залізниць є підготовка кваліфікованих фахівців в галузі електротехнічних систем електроспоживання, які користуються попитом на ринку праці в цих галузях господарської діяльності, професійно-компетентних, конкурентоздатних та успішних у житті, впровадження якісно-нових, відповідаючих сучасним вимогам умов навчання, здатних підняти якість освіти, що дозволить кожному з наших випускників знайти своє місце в житті.
RUS: Задачей кафедры "Электроснабжение железных дорог" является подготовка квалифицированных специалистов в области электротехнических систем электроснабжения, которые пользуются спросом на рынке труда в этих отраслях хозяйственной деятельности, профессионально-компетентных, конкурентоспособных и успешных в жизни, внедрение качественно-новых, отвечающих современным требованиям условий обучения, способных поднять качество образования, что позволит каждому из наших выпускников найти свое место в жизни.
Description
В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897, В. Дьяков: ORCID 0000-0002-6141-8393, Д. Міронов: ORCID: 0000-0002-5717-4322, В. Ляшук: ORCID 0000-0003-3411-9643
Keywords
електропостачання залізниць, електротехнічні системи, електроспоживання, электроснабжения железных дорог, электротехнические системы, электропотребления, electric power supply railways, electrical systems, electricity consumption, КІСЕ
Citation
Кафедра "Електропостачання залізниць" — 85 років / укл. В. Г. Сиченко, В. О. Дьяков, В. М. Ляшук, Д. В. Міронов ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : [б. в.], [2016]. – 43 с.