Організація системи керування виробничою безпекою. Частина 1

Abstract
UKR: Викладено основні положення міжнародних і державних норм щодо ефективного управління охороною праці. Розглянуті питання нормативної бази для організації охорони праці на підприємстві, розслідування нещасних випадків, питання страхування від нещасних випадків, пожежна безпека на підприємстві, безпека виробничого обладнання та процесів. Містить загальні положення та вимоги з питань охорони праці підприємства різних видів економічної діяльності. Призначений для студентів спеціальності 136 – Металургія, 101 – Екологія, а також для студентів та викладачів закладів вищої освіти усіх спеціальностей.
Description
С.Суліменко: ORCID 0000-0001-5755-3093
Keywords
охорона праці, навчальний посібник, закони України, нормативні акти, міжнародні стандарти, відповідальність, система управління охороною праці, СУОП, КЕТтаОП
Citation
Суліменко С. Є., Матухно О. В., Кравцов С. В., Сухарева М. В., Мешкова А. Г. Організація системи керування виробничою безпекою. Частина 1 : навчальний посібник. Дніпро : НМетАУ, 2021 99 с.