Інші праці КЕТтаОП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Навчально-методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та захист навколишнього середовища» у випускних кваліфікаційних роботах для студентів усіх спеціальностей (бакалаврський та магістерський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Єрьомін, Олександр Олегович; Суліменко, Сергій Євгенійович; Сухарева, Марина Віталіївна; Мєшкова, Анжеліка Геннадіївна; Баранова, Тетяна Євгеніївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами усіх спеціальностей при виконанні розділу «Охорона праці та захист навколишнього середовища» у кваліфікаційних роботах ОКР «бакалавр», «магістр». Викладено мету, вимоги щодо структури, змісту, обсягу та оформлення розділу. Призначені для студентів усіх спеціальностей.
 • Item
  Технології захисту навколишнього середовища
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Суліменко, Сергій Євгенійович; Єрьомін, Олександр Олегович; Мєшкова, Анжеліка Геннадіївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» під час виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврського рівня вищої освіти. Конкретизовані вимоги до обсягу, структури, змісту, оформлення та перевірки кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинних галузевих стандартів вищої освіти.
 • Item
  Радіоекологія
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Саввін, Олександр Віталійович; Сухарева, Марина Віталіївна; Мєшкова, Анжеліка Геннадіївна; Суліменко, Сергій Євгенійович
  UKR: У навчальному посібнику розглянуто історію розвитку радіоекології та основні її положення. Наведено відомості про фізику іонізуючого випромінювання, дозиметричні одиниці в радіоекології та біологічну дію випромінювання. Особливу увагу приділено питанням захисту населення від іонізуючого випромінювання та нормам радіаційної безпеки в Україні. Викладені проблеми атомної енергетики та організації радіаційного контролю. Розглянуті питання поводження з радіоактивними відходами, міграції радіонуклідів в навколишньому середовищі. Призначений для опанування вибіркових професійних освітніх компонент «Радіоекологія» та «Радіаційна безпека в металургії» за спеціальністю 101 «Екологія» для ОПП «Екологія та раціональне природокористування» та спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» для ОПП «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Item
  Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 051 – Економіка, освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (бакалаврський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна; Леонідов, Ігор Леонідович; Пульпінський, Володимир Борисович; Тарасевич, Віктор Миколайович
  UKR: Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 – Економіка. Конкретизовані вимоги та рекомендації до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинного стандарту вищої освіти зі спеціальності. Призначені для студентів усіх форм навчання.
 • Item
  Організація системи керування виробничою безпекою. Частина 2
  (Національна металургійна академія України, м. Дніпро, 2021) Суліменко, Сергій Євгенійович; Матухно, Олена Вікторівна; Кравцов, Сергій Володимирович; Сухарева, Марина Віталіївна; Мешкова, Анжеліка Геннадіївна
  UKR: У другій частині навчального посібника викладено основні положення міжнародних стандартів ISO 31000 та ISO 31010. Розглянуті методи оцінки ризиків для організації охорони праці на підприємстві, питання пожежної безпеки на підприємстві, безпека виробничого обладнання та технологічних процесів та безпека при використанні комп’ютерної техніки. Призначений для студентів спеціальності 136 – Металургія, 101 – Екологія, а також для студентів та викладачів закладів вищої освіти усіх спеціальностей.
 • Item
  Організація системи керування виробничою безпекою. Частина 1
  (Національна металургійна академія України, м. Дніпро, 2021) Суліменко, Сергій Євгенійович; Матухно, Олена Вікторівна; Кравцов, Сергій Володимирович; Сухарева, Марина Віталіївна; Мешкова, Анжеліка Геннадіївна
  UKR: Викладено основні положення міжнародних і державних норм щодо ефективного управління охороною праці. Розглянуті питання нормативної бази для організації охорони праці на підприємстві, розслідування нещасних випадків, питання страхування від нещасних випадків, пожежна безпека на підприємстві, безпека виробничого обладнання та процесів. Містить загальні положення та вимоги з питань охорони праці підприємства різних видів економічної діяльності. Призначений для студентів спеціальності 136 – Металургія, 101 – Екологія, а також для студентів та викладачів закладів вищої освіти усіх спеціальностей.
 • Item
  Радіоекологія. Частина 1
  (Національна металургійна академія України, м. Дніпро, 2021) Саввін, Олександр Віталійович; Сухарева, Марина Віталіївна; Мєшкова, Анжеліка Геннадіївна; Суліменко, Сергій Євгенійович
  UKR: Розглянуто історію розвитку радіоекології, та основні її положення. Наведено відомості про фізику іонізуючого випромінювання, дозиметричні одиниці в радіоекології та біологічну дію випромінювання. Особливу увагу приділено питанням захисту населення від іонізуючого випромінювання та нормам радіаційної безпеки в Україні. Призначений для студентів спеціальностей 101 – екологія та 183 – технології захисту навколишнього середовища (бакалаврський рівень).
 • Item
  Екологічні аспекти металургійних технологій (1 ч.)
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Грес, Леонід Петрович; Єрьомін, Олександр Олегович; Каракаш, Євген Олександрович; Радченко, Юрій Миколайович
  UKR: Екологічні аспекти металургійних технологій, що розглядаються в даному посібнику, є складовою загальних та фахових нормативних компетентностей, спрямованих на збереження навколишнього середовища, захист довкілля та утилізацію відходів металургійного виробництва, опанування яких передбачено освітньою програмою «Технології та обладнання металургійного виробництва» за спеціальністю 136 – Металургія (бакалаврський рівень), освітньою програмою «Промислова теплотехніка» (магістерського рівня) за спеціальністю 136 – Металургія та освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» (бакалаврського рівня) за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. В навчальному посібнику розглянуті технологічні процеси і конструкції допоміжного обладнання металургійних підприємств, питання енергоефективності металургійного виробництва та екологічні вимоги при виробництві металопродукції. Призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями 136 – Металургія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища.
 • Item
  Повышение энергоэффективности нагрева доменного дутья
  (2021) Грес, Леонид Петрович; Карпенко, С. А; Науменко, А. А.; Иващенко, В. П.; Ерёмин, Александр Олегович; Каракаш, Евгений Александрович; Гупало, Елена Вячеславовна
  Приведена общая характеристика теплообменников регенеративного и рекуперативного типов и методы повышения энергоэффективности, а также способы модернизации существующих воздухонагревателей и теплообменников для нагрева компонентов горения. Предназначена для специалистов металлургических и машино-строительных предприятий, проектных и научно-исследовательских институтов, а также студентов, аспирантов и докторантов металлургических специальностей вузов.
 • Item
  Практичний досвід формування уявлення про причини та наслідки зміни клімату
  (Центр фінансово-економічних наукових досліджень (ЦФЕНД), м. Полтава, 2022) Соболевська, Ольга Станіславівна
  UKR: З метою формування наукового та вірного розуміння причин виникнення, механізмів розвитку та наслідків зміни клімату була розроблена вибіркова дисципліна для студентів 2-го курсу всіх спеціальностей ІПБТ УДУНТ. Ця дисципліна викладається кафедрою екології, теплотехніки та охорони праці.