Гендерна складова сучасної освіти (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпропетровськ
Abstract
UK: В статті розглядається гендерна стратифікація суспільства і культури в цілому,що впливає на нерівний статус жінок і чоловіків, гендерну стратифікацію педагогічної професії, гендерну асиметрію педагогічних кадрів і навчання студентів.
RU: В статье рассматривается гендерная стратификация общества и культуры в целом, что влияет на неравный статус женщин и мужчин, гендерную стратификацию педагогического образования, гендерную ассиметрию педагогических кадров и обучения студентов.
EN: Gender stratification of the society and culture influencing unequal status of women and men, gender stratification of pedagogical education, gender asymmetry of the pedagogical personnel and training of students are considered in the article.
Description
Т. Купцова: ORCID 0000-0002-0876-0384
Keywords
андроцентричні технології, соціум, чоловіче, жіноче, сучасна освіта, андроцентрические технологии, социум, мужское, женское, современное образование, гендерная ассиметрия, androcentric technologies, society, male, female, modern education, gender asymmetry, КІМ
Citation
Купцова, Т. А. Гендерна складова сучасної освіти : [препринт] / Т. А. Купцова // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 грудня 2015 р.) – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – С. 7–9.