Дослідження та удосконалення системи транспортного обслуговування міста

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В магістерській роботі виконано аналіз системи транспортного обслуговування міста, проаналізовано статистичні дані роботи автомобільного транспорту, визначено причини необхідності впровадження зон заспокоєння дорожнього руху, запропоновано розташування однієї з зон, виконано оптимізацію взаємодії автомобільного міського пасажирського транспорту з іншими видами транспорту у транспортних вузлах, проаналізовано проблеми безпеки дорожнього руху Метою дипломної роботи є дослідження та удосконалення системи транспортного обслуговування міста пасажирським транспортом. Об’єкт дослідження – процес взаємодії автомобільного міського пасажирського транспорту з іншими видами транспорту. Предмет дослідження – технологія транспорного обслуговування міста автомобільним транспортом, можливі варіанти підвищення безпеки дорожнього руху. Метод дослідження – аналітичний.
EN: The master's thesis analyzes the city's transport service system, analyzes statistical data on road transport, identifies the reasons for the need to introduce traffic calming zones, proposes the location of one of the zones, optimizes the interaction of urban passenger transport with other modes of transport, analyzes safety issues The purpose of the thesis is to study and improve the system of transport services of the city by passenger transport. The object of research is the process of interaction of urban passenger transport with other modes of transport. The subject of research – the technology of transport services of the city by road, possible options for improving road safety. The research method is analytical.
Description
Keywords
автомобільний транспорт, пасажиропотік, взаємодія транспорту, оптимізація роботи, транспортна мережа, заспокоєння руху, безпека дорожнього руху, road transport, passenger traffic, transport interaction, work optimization, transport network, traffic calming, road safety, ВКР
Citation
Сентюрін С. С. Дослідження та удосконалення системи транспортного обслуговування міста : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – Транспортні технології / наук. керівник Т. В. Болвановська ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 127 с.