Використання рентгеноструктурного аналізу для дослідження продуктів термічної деструкції пиловугільного палива

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Журфонд, Дніпро
Abstract
UKR: Розглянуто результати моделювання процесу горіння пилоподібного палива в лабораторних умовах на установці типу «вертикальна трубчаста піч». Умови горіння часток були наближеними до умов горіння пилоподібного палива у фурмі та фурменому осередку доменної печі. Показано можливість використання методу рентгенівської дифракції (XRD) в комплексі з іншими методами досліджень при оцінці (підборі) ПВП та добавок до нього для вдування в доменну піч з метою досягнення найкращих результатів за ступенем спалювання та еквівалентною заміною коксу. Проведені дослідження підтвердили гіпотезу про те, що горіння коксового залишку вугілля відбувається у фурменому осередку доменної печі. У порожнині фурми встигають пройти лише початкові стадії горіння без помітної деструкції вуглецевого залишку.
ENG: The results of modeling the process of combustion of pulverized fuel in laboratory conditions on a "vertical tubular furnace" type installation are considered. The conditions of combustion of particles were close to the conditions of combustion of pulverized fuel in the nozzle and nozzle cell of a blast furnace. The possibility of using the X-ray diffraction (XRD) method in combination with other research methods in the evaluation (selection) of PVP and additives to it for blowing into a blast furnace in order to achieve the best results in terms of the degree of combustion and equivalent replacement of coke is shown. The conducted studies confirmed the hypothesis that the combustion of coke residue of coal takes place in the nozzle cell of the blast furnace. In the cavity of the tuyeres, only the initial stages of combustion pass without noticeable destruction of the carbon residue.
Description
Ю. Ступак: ORCID 0000-0002-7199-057X
Keywords
доменна піч, пилоподібне паливо, вдування палива у фурми доменної печі, повнота згорання палива, метод рентгенівської дифракції (XRD), blast furnace, pulverized fuel, fuel injection into blast furnace nozzles (tuyeres), completeness of fuel combustion, X-ray diffraction (XRD) method, КТТАМП
Citation
Ступак Ю. О. Використання рентгеноструктурного аналізу для дослідження продуктів термічної деструкції пиловугільного палива. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали V Міжнар. конф., м. Дніпро, Україна, 29 лист. 2022 р. Дніпро, 2022. С. 224–229.