Державне та наддержавне регулювання процесів сучасної міжнародної трудової міграції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Автори ставлять за мету удосконалення методів державного та наддержавного регулювання процесів міжнародної трудової міграції. Методика. Для досягнення мети використовується методика статистичного аналізу. Результати. Проаналізовано динаміку сучасної трудової міграції. Охарактеризовано основні чинники міжнародної трудової міграції, висвітлено роль Міжнародної організації праці у наддержавному регулюванні процесів міжнародної трудової міграції, а також інструменти, що використовуються Міжнародною організацією з питань міграції. Наукова новизна. Запропоновано розширення застосування двосторонніх та багатосторонніх угод України з іншими країнами щодо трудової міграції. Практична значимість. Отримані результати дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність міжнародної міграції шляхом впровадження регулюючих заходів щодо підвищення соціальної захищеності мігрантів.
ENG: Purpose. The authors aim to develope the methods of the state and supernational regulation of the international labour migration processes. Methodology. Statistical analyze is selected. Findings. The dynamic of the modern global labour migration has been analyzed. The factors of the international labour migrations are considered. The role of the International Organization of Labour is defined. Originality. The authors propose the expansion of bilateral and multilateral agreements of labourmigration. Practical value. The received results will help in selecting the mosteffective technics for solving problems of the international labour migration.
Description
В. Лебедєва: ORCID 0000-0002-2744-5435
Keywords
міжнародна трудова міграція, чинники міжнародної трудової міграції, Міжнародна організація праці, Міжнародна організація з питань міграції, чисельність мігрантів, професійний склад мігрантів, юридичний статус мігрантів, international labour migration, factors of the international labour migration, International Organization of Labour, International organization of the migration problems, number of migration, professional staff of migrants, juridical status of migrants, КМЕіСГД
Citation
Лебедєва В. К., Лисянська Д. О. Державне та наддержавне регулювання процесів сучасної міжнародної трудової міграції. Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. інтернет-конф. (м. Дніпро, 1–2 березня 2023 р.). Дніпро, 2023. C. 136–141.