Life Hacks for non-English-Speaking Librarians: Features of Communicative Practice in Translation (presentation)

No Thumbnail Available
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
EN: University libraries are becoming information centers for providing services to both students and researchers to integrate specific research of their educational institution into the world scientific community, as well as to interact with colleagues around the world. Poor command of English hinders the work in the context of science globalization. The English language of the modern librarian includes passive and active aspects of communication.
UK: Бібліотеки ЗВО перетворюються в інформаційні центри для надання послуг як студентам, так і дослідникам, для того, щоб інтегрувати специфічні дослідження свого навчального закладу в світове наукове співтовариство, а також взаємодіяти з колегами по всьому світу. Перешкодою для роботи в умовах глобалізації науки стає недостатній рівень володіння англійською мовою. Англійська мова сучасного бібліотекаря включає пасивні та активні аспекти спілкування.
RU: Библиотеки вузов превращаются в информационные центры для оказания услуг как студентам, так и исследователям, для того, чтобы интегрировать специфические исследования своего учебного заведения в мировое научное сообщество, а также взаимодействовать с коллегами по всему миру. Препятствием для работы в условиях глобализации науки становится недостаточный уровень владения английским языком. Английский язык современного библиотекаря включает пассивные и активные аспекты общения.
Description
V. Osadchyi: ORCID 0000-0003-4242-6328
Keywords
university libraries, communicative translation practices, English language, бібліотеки ЗВО, комунікативні практики перекладу, англійська мова, библиотеки вузов, коммуникативные практики перевода, английский язык
Citation
Osadchyi V. I. Life Hacks for non-English-Speaking Librarians: Features of Communicative Practice in Translation [presentstion]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : тези доп. VI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 7–8 жовт. 2021 р.). Дніпро, 2021. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2021/paper/view/24819.