Особливості проектування та будівництва металевих залізничних мостів на діючих залізничних перегонах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Дипломний проект представлений на 129 сторінках та містить 31 рисункок, 13 таблиць, 62 літературних джерел, 1 додаток. Об’єкт: Залізничний шляхопровід над автомобільною дорогою. Мета: Рішення задач по тимчасовому перевлаштуванню існуючого перегону та розроблення способу будівництва шляхопроводу. Робота складається з 5 розділів. В першому розділі наведені основні будівельні рішення по конструкціям шляхопроводу та приведені основні технічні показники. В другому розділі описується організаційно-технічна послідовність основних робіт при будівництві даного шляхопроводу. В третьому розділі приводиться розрахунки системи шпунтової огорожі. В четвертому розділі наведений розрахунок головних балок прогонової будови з пониженим перерізом в приопорних вузлах. В п’ятому розділі описані вимоги стосовно безпеки праці при будівництві опор шляхопроводу та дії працівників в аварійних ситуаціях.
EN: The master's thesis consist of 129 pages, contains 31 illustrations, 13 tables, 62 sources, 1 supplement. Object: Metal railway bridge above motorway Aim: solving tasks with temporary reconstruction of existing running line and developing of the way of fly-over construction. The thesis consists of 5 chapters. Main construction solutions about fly-over constructions and key technical indicators are given in first chapter. Organizational and technical sequence of main works during construction of abovementioned fly-over are described in second chapter. Calculations of sheet piling system are performed in third chapter. Calculation of the main girders with reduced cross section in the supporting nodes is shown in fourth chapter. Requirements for occupational safety during fly-over pillars construction and actions of workers in emergency situations are described in fifth chapter.
Description
Keywords
підпірна стінка, шпунтове огородження, активний/пасивний/ тиск, несуча здатність, напруження в елементі, retaining wall, sheet piling, active/passive pressure, bearing capacity, stress in element, ВКР
Citation
Тимошенко Д. В. Особливості проектування та будівництва металевих залізничних мостів на діючих залізничних перегонах : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник В. В. Марочка ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 129 с.