Роботодавці як стратегічні партнери у вдосконаленні освітньо-професійних програм та організації професійного навчання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд
Abstract
UKR: У роботі йдеться про необхідність активного залучення роботодавців до формування змісту навчання в університетах, оскільки вони мають безпосередній інтерес до того, щоб студенти отримували потрібні навички та знання для ефективної роботи в майбутньому. Висвітлено низку питань щодо окремих аспектів взаємодії між університетами та роботодавцями, зокрема отримання студентами практичних навичок під час навчання. Підкреслюється, що організація постійного навчання та підвищення кваліфікації фахівців — важливий елемент у забезпеченні сталого розвитку виробництва та конкурентоспроможності компаній.
ENG: The paper discusses the need for employers to be actively involved in shaping the content of university education, as they have a direct interest in ensuring that students acquire the necessary skills and knowledge to work effectively in the future. A number of issues related to certain aspects of cooperation between universities and employers are highlighted, including the acquisition of practical skills by students during their studies. It is emphasized that the organization of continuous training and professional development of specialists is an important element in ensuring the sustainable development of production and competitiveness of companies.
Description
Т. Хохлова: ORCID 0000-0002-6683-4572; В. Балакін: ORCID 0000-0003-0876-7516; Т. Карпова: ORCID 0000-0002-9633-7876
Keywords
університетська освіта, професійне навчання, роботодавці, практичний досвід, сучасні тренди, Нікопольський факультет, university education, vocational training, employers, practical experience, modern trends, Nikopol Faculty, КМТОМ, КТТАМП
Citation
Хохлова Т. С., Балакін В. Ф., Карпова Т. П. Роботодавці як стратегічні партнери у вдосконаленні освітньо-професійних програм та організації професійного навчання. Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XVІI Міжнародної конференції (Варна, 5–8 червня, 2023 р.). Дніпро : Журфонд, 2023. С. 242–248.