Застосування програмних комплексів при дослідженні стану транспортних засобів

Abstract
UK: У статті викладено доцільність застосування сучасних програмних комплексів для підвищення ефективності роботи, досягнення найвищої якості та техніко-економічного рівня результатів у сучасних умовах. Продемонстровано, що для проведення досліджень на всіх етапах проектування, розробки, експлуатації, визначення остаточного ресурсу, подальшої сертифікації тощо транспортних засобів та їх елементів необхідно використовувати сучасні комп’ютерні технології. Наведені деякі приклади свідчать, що тема статті актуальна та має практичну значимість.
RU: В статье изложено целесообразность применения современных программных комплексов для повышения эффективности работы, достижения высокого качества и технико-экономического уровня результатов в современных условиях. Продемонстрировано, что для проведения исследований на всех этапах проектирования, разработки, эксплуатации, определения остаточного ресурса, дальнейшей сертификации и т. д. транспортных средств и их элементов необходимо использовать современные компьютерные технологии. Приведенные некоторые примеры свидетельствуют о том, что тема статьи актуальна и имеет практическую значимость.
EN: The paper shows the applicability of todays’ modern software tools in order to efficiently and quickly achieve high quality results in current conditions. The necessity of contemporary computer technologies in designing, development, certification of vehicles and their components and other stages of research and development process is demonstrated. The presented examples confirm relevance and practical applicability of the topic.
Description
Л. Недужа: ORCID 0000-0002-7038-3006
Keywords
програмний комплекс, транспортний засіб, рухомий склад, інженерний розрахунок, міцність, программный комплекс, транспортное средство, подвижной состав, инженерный расчет, прочность, software tools, vehicle, rolling stock, engineering calculation, strength, КТБМ
Citation
Татарінова, В. А. Застосування програмних комплексів при дослідженні стану транспортних засобів: [препринт] / В. А. Татарінова, Я. Калівода, Л. О. Недужа // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2018. – № 04 (50). – С. 82–91. Наводиться фрагмент тексту.