Діагностування двигунів метрополітену

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Метою дипломної магістерської роботи є здійснення наукового обґрунтування впровадженню схем релейного захисту кіл електроживлення поста ЕЦ. В першому розділі проаналізовано засоби захисту електроживлячих пристроїв СЦБ, зокрема поста ЕЦ і панелей електроживлення. В другому розділі дано наукове обґрунтування впровадженню максимального струмового захисту з блокування по мінімальній напрузі, уточнена математична модель системи тягового електропостачання і ліній ВЛ СЦБ, ДПР. Третій розділ включає в себе оснащення заданого поста ЕЦ панелями електроживлення нового образца типу ПР1-ЕЦК, ПВП1-ЕЦК, ПВ1 – ЕЦК, ПП25.1-ЕЦК, ПСПН1 – ЕЦК. Виконано розрахунок потужності навантаження на панелі. Запропоновано впровадження нових типів акумуляторів і ДГА. В четвертому розділі розкрито засоби для підвищення надійності електроживлячих вузлів поста ЕЦ за рахунок впровадження нових магнітних пускачів фірми АВВ, блоків захисту від перенапруг Результати роботи можуть бути використані при проектуванні та дослідженні систем залізничної автоматики та зв’язку. Матеріали роботи застосовуються в учбовому процесі університету в дисциплінах «Електроживлення систем автоматики».
ENG: Information on the volume of the explanatory note: 57 pages, 3 tables, 7 figures, 26 references. The task of this master's thesis was to improve the methods of diagnostics of switch electric motors and electric drives using spectral analysis of the operating current of the AC motor. The first section analyzes the faults that occur in AC motors of electric switches. The existing methods and means of control of a condition of switch electric drives of alternating current are considered. In the second section the mathematical model of electric motors of alternating current is improved. Method for determining the working and mechanical characteristics of an induction motor. The results of calculation of working and mechanical characteristics of the induction motor type МСТ – 0,25, МСТ - 0,3 are resulted. The third section presents experimental studies of faults in AC electric motors. The technique of measurement of operating current and spectral analysis of the switch electric motor for the purpose of definition of malfunctions is developed. Characteristics of faults, which are determined by spectral analysis of the operating current curve of the electric motor. The fourth section discusses the general safety requirements when on the railway track and when servicing electric switches.
Description
Keywords
максимальний струмів захист, пост електричної централізації (ЕЦ), панелі електроживлення, реле напруги, схеми захисту, diagnostics, mathematical model, malfunction, three-phase asynchronous electric motor, switch electric drive, working and mechanical characteristics, КАТ
Citation
Сакович Б. Л. Діагностування двигунів метрополітену : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 Залізничний транспорт / наук. керівник В. І. Профатилов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 57 с.