Оцінювання впливу дисперсності перліту на втому вуглецевої сталі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка, Лвів
Abstract
UK: Показано, що за кутовим коефіцієнтом дотичної до кривої втоми можна визначити характер впливу дисперсності перліту на витривалість вуглецевої сталі. За незмінної товщини феритного прошарку перліту встановлено обернено пропорційний зв’язок між цим коефіцієнтом і густиною накопичених дислокацій. Оцінено механізм впли¬ву дисперсності перліту на перехід від мало- до багатоциклової втоми вуглецевої сталі.
EN: It is shown that the angular coefficient of the tangential fatigue curve is used to analyze the effect of pearlite dispersion colony on the cyclic endurance of carbon steel. Under conditions of constant thickness of the pearlite ferrite layer, an inversely proportional relation¬ship between the angular coefficient of the tangential fatigue curve and the density of accumulated dislocations is found. The mechanism of the effect of perlite dispersion on the transition from low- to multi-cycle fatigue of carbon steel is assessed.
RU: Показано, что с помощью углового коэффициента касательной к кривой усталости можно определить характер влияния дисперсности перлита на выносливость углеродистой стали. При неизменной толщине ферритного слоя перлита установлено об¬ратно пропорциональную связь между этим коэффициентом и плотностью накопленных дислокаций. Оценен механизм влияние дисперсности перлита на переход от мало- к мно¬гоцикловой усталости углеродистой стали.
Description
І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916
Keywords
вуглецева сталь, дисперсність перліту, дислокації, витривалість, carbon steel, perlite dispersion, dislocations, endurance, углеродистая сталь, дисперсность перлита, дислокации, выносливость, КПММ
Citation
Аскеров Х. А., Вакуленко І. О. Оцінювання впливу дисперсності перліту на втому вуглецевої сталі. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2020. № 2. С. 71–74.