Магістри майбутнього

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Центр інформації транспорту України, ТОВ "Цифрова типографія", Харків
Abstract
UK: В умовах інтеграції у Європейську транспортну систему поряд із іншими проблемами актуальною сьогодні є організація швидкісного пасажирського руху, оновлення пасажирського рухомого складу та організація сервісу пасажирських перевезень. Вирішення цих завдань неможливе без відповідної підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними знаннями основ транспортного сервісу та управління якістю на залізничному транспорті в сфері пасажирських перевезень.
RU: В условиях интеграции в Европейскую транспортную систему наряду с другими проблемами актуальной сегодня является организация скоростного пассажирского движения, обновление пассажирского подвижного состава и организация сервиса пассажирских перевозок. Решение этих задач невозможно без соответствующей подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих современными знаниями основ транспортного сервиса и управления качеством на железнодорожном транспорте в сфере пассажирских перевозок.
EN: In the context of integration into the European transport system the organization of a high-speed passenger traffic, passenger rolling stock composition and organization of passenger transport service are of current interest along with other issues today. Problem solving is impossible without the proper training of highly qualified specialists with advanced knowledge of transport service basis and railway transport quality management in the sphere of passenger transportation.
Description
Т. Тесленко: ORCID 0000-0002-5810-3569
Keywords
залізничний транспорт, інфраструктура, інтеграція, високошвидкісний пасажирський рух, транспортний сервіс, конкуренція, бізнес-ідея, сервісні послуги, вокзальний комплекс, корпоратив, железнодорожный транспорт, инфраструктура, интеграция, высокоскоростное пассажирское движение, транспортный сервис, конкуренция, бизнес-идея, сервисные услуги, вокзальный комплекс, railway transport, infrastructure, integration, high-speed passenger traffic, transport service, business struggle, business-idea, maintenance services, railroad complex, company party, КЕМ
Citation
Тесленко, Т. В. Магістри майбутнього: [препринт] / Т. В. Тесленко // Українська залізниця. – 2016. – № 2 (32). – С. 39–40.