Конструктивно-продукційне моделювання молнієвої активності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Об’єктом дослідження є комп'ютерне моделювання процесів розповсюдження грозового фронту та розрядів блискавок хмара-земля у атмосфері. Предметом дослідження є методи виокремлення блискавок з відео з супутників NASA з подальшим математичним моделюванням розповсюдження грозових фронтів та розрядів блискавок у атмосфері. Мета роботи полягає у визначенні засобів для виокремлення блискавок з відео з супутників NASA та у пошуці конструкторів, які б описували закономірності вертикального поширення електричних розрядів у атмосфері. Методи дослідження: порівняння кольору пікселя на основі різноманітних моделей кольору, моделювання за допомогою конструкторів. Результати та їх новизна: вперше використані моделі кольору Lab та LCH для пошуку блискавок на кадрах відео, побудовані моделі їх вертикального поширення з використанням L-систем.
EN: Focus of the research is computer modeling of thunderstorm fronts spreading and cloud-to-ground lightning in the atmosphere. Subject of the study is lightning extaction methods from video created by NASA sateelites with follow-up mathematical modelling of thunderstorm fronts spreading and cloud-to-ground lightning in the atmosphere. The goal of master's thesis is to obtain the means for lightning extraction from video created by NASA satellites and to find constructors that describes the patterns of electric discharges vertical spreading in the atmosphere. Research methods are comparison of pixel color on the basis of various color models, modeling using constructive-synthesizing modeling tools. As result, Lab and LCH color models were used for the first time to search for lightning at video frames, models of their vertical spreading using L-systems concepts were built.
Description
Keywords
розпізнавання образів, кольорові схеми, L-системи, конструктивно-продукційне моделювання, pattern recognition, color schemes, L-systems, constructive-synthesizing modeling modeling, ВКР
Citation
Нікітіна І. М. Конструктивно-продукційне моделювання молнієвої активності : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 121 – інженерія програмного забезпечення / наук. керівник В. І. Шинкаренко ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 292 с.