The Importance of the Education and Workplace Digitalization

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний авіаційний університет, м. Київ
Abstract
EN: Annotation: The aim of the current piece is an attempt to study new tendencies in the process of education and advantages/disadvantages of digitalization of education. In this investigation it is argued and proven that digitalization has irrevocably changed the lifestyle, the workforce and educational establishments and thus all kinds of business. This fact leaves no doubt that educational establishments are to adjust to this change, which will gradually make them evolve.
UK: Анотація: метою даного дослідження є спроба проаналізувати сучасні тенденції в освітньому процесі, а також виявити переваги та недоліки інформатизаційного процесу освіти. В цій роботі ставиться питання та доводиться слушність того, що інформатизація безповоротно змінила стиль життя, спосіб праці та освітні заклади, тож відповідно і всі сфери виробництва. Таким чином, цей факт не залишає освітнім закладам нічого іншого, окрім того, щоб пристосуватися до цих змін та еволюціонувати.
RU: Аннотация: целью данного исследования является попытка проанализировать современные тенденции в образовательном процессе, а также выявить преимущества и недостатки информатизационного процесса образования. В этой работе ставится вопрос и приходится прав того, что информатизация безвозвратно изменила стиль жизни, способ труда и образовательные учреждения, поэтому соответственно и все сферы производства. Таким образом, этот факт не оставляет образовательным учреждениям ничего другого, кроме того, чтобы приспособиться к этим изменениям и эволюционировать.
Description
A. Muntian: ORCID 0000-0001-8375-4067, I. Shpak: ORCID 0000-0002-4305-4987
Keywords
digitalization, workforce, education, educational establishments, integration, інформатизація, співробітники, освіта, освітні заклади, інтеграція, информатизация, сотрудники, образование, образовательные учреждения, интеграция, КІМ
Citation
Muntian, A. O. The Importance of the Education and Workplace Digitalization: [препринт] / A. O. Muntian, I. V. Shpak // Подолання мовних та комунікативних бар´єрів: освіта, наука, культура : зб. матеріалів доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Навч.-наук. гуманітар. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Київ, 2018. – C. 260–265.